Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Terapeutická výměna plazmy při akutním relapsu roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2015

Terapeutická výměna plazmy při akutním relapsu roztroušené sklerózy

Terapeutická výměna plazmy je metoda, která je indikovaná u širokého spektra onemocnění. Pomocí této metody jsou eliminovány také faktory (protilátky, složky komplementu, cytokiny, imunokomplexy), kterým se připisuje účast v patogenezi zánětu a demyelinizace u klinického izolovaného syndromu a roztroušené sklerózy. Pozitivní efekt byl prokázán u 40–90 % pacientů s akutním relapsem RS. 

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které vede k neurologickému deficitu. Rozlišujeme klinický izolovaný syndrom (CIS) a klinicky definitivní roztroušenou sklerózu (RS), která má mnoho forem. Při relapsu RS a u CIS se v rámci první linie léčby používá vysoká dávka glukokortikoidů. Iniciální dávka je 1 g metylprednisolonu, podáván je denně po dobu 3–5 dní. V případě nedostatečné odpovědi se po dvou týdnech od počátku léčby dávka kortikoidů zvyšuje do maximální dávky 2 g metylprednisolonu na den. Pokud navzdory intenzivní terapii glukokortikoidy symptomy přetrvávají, může být u pacientů indikována terapeutická výměna plazmy (TPE).

Dříve provedené studie, které se zabývaly účinností TPE v terapii akutních relapsů RS nebo CIS, byly provedeny na malých a nehomogenních skupinách pacientů. Proto byla provedena retrospektivní studie, která hodnotila účinnost TPE u 90 pacientů s akutním relapsem. Primárním cílem TPE bylo dosažení klinického zlepšení preexistujícího neurologického deficitu. Druhotným cílem bylo zlepšení skóre ve škále EDSS (Expanded Disability Status Scale). Za výrazné zlepšení bylo považováno klinicky signifikantní zlepšení neurologického deficitu a zlepšení skóre minimálně v 1 ze 7 funkčních systémů v EDSS. Jako mírné zlepšení bylo definováno klinické zlepšení bez dopadu na změnu skóre v EDSS. Pokud zůstala terapie bez efektu, nedošlo ke změnám v klinickém nálezu ani se nezměnilo skóre v EDSS. Při zhoršení došlo ke vzniku nových neurologických symptomů nebo zhoršení původního deficitu.

Zařazovací kritéria vycházela z McDonaldových kritérií pro diagnostiku MS. Pacienti nesměli být v minulosti léčeni terapeutickou výměnou plazmy. Při iniciální léčbě glukokortikoidy nedosáhli dostatečné terapeutické odpovědi nebo tuto léčbu z důvodu existujících kontraindikací ani nemohli podstoupit. Před začátkem léčby bylo provedeno zobrazovací vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) a byly vyšetřeny evokované potenciály (motorické, somatosenzorické, vizuální).

U všech 90 pacientů byla provedena terapeutická výměna plazmy. Počet procedur se lišil dle individuální potřeby (2–8). Na základě klinického hodnocení došlo k signifikantnímu zlepšení u 65 pacientů (72,2 %), přičemž výrazné zlepšení nastalo u 18 pacientů (20 %) a mírné zlepšení u 47 pacientů (52,2 %). Ke zlepšení došlo průměrně po 5 TPE. Bylo zjištěno, že ke zlepšení častěji dochází u pacientů s počátečním EDSS < 5, u pacientů se zachovalými reflexy před začátkem léčby a u pacientů mužského pohlaví. Jako výrazný prediktivní faktor úspěšnosti TPE se ukázaly být gadolinium pozitivní léze na MRI. Patologické výsledky evokovaných potenciálů na výsledek TPE neměly vliv.

V terapii akutního relapsu RS a u CIS lze po neúspěšné terapii kortikoidy přistoupit k TPE. K dosažení očekávaného efektu by pacient měl podstoupit alespoň tři TPE (po třech provedených výměnách klesá množství IgG v plazmě o 70 % původní hodnoty). TPE je tedy léčebným postupem, jenž má v terapii relabující RS u některých pacientů klinický význam.

(idav)

Zdroj: Ehler J. et al. Response to therapeutic plasma exchange as a rescue treatment in clinically isolated syndromes and acute worsening of multiple sclerosis: a retrospective analysis of 90 patients. PLoS One 2015 Aug; 10 (8): e0134583, doi: 10.1371/journal.pone.0134583.

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání fampridinu u pacientů s roztroušenou sklerózou není spojené se zvýšeným rizikem močových infekcí – výsledky post hoc studie

Podávání fampridinu není spojeno s vyšší incidencí infekcí močového traktu u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) – výsledky post hoc analýzy srovnávající placebo a fampridin ve dvou různých dávkách nezaznamenaly signifikantně vyšší výskyt potvrzených močových infekčních komplikací.

Objem mozku stanovený pomocí MRI o výkonu 1,5 T oproti hodnotě stanovené při vyšetření přístrojem o výkonu 3 T u zdravých dobrovolníků a pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku je při vyšetření pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) častým nálezem, využívá se i k monitoraci stavu onemocnění. Vzhledem ke stoupajícímu výkonu přístrojů magnetické rezonance (MRI), kdy jsou přístroje s výkonem 1,5 T nahrazovány těmi s výkonem 3 T, je vhodné znovu ověřit normální hodnoty některých sledovaných veličin. Autoři z Bostonu se zaměřili na objem parenchymu mozku (BPVs) u pacientů s RS a zdravých dobrovolníků.

Vliv polymorfizmů v genu pro interleukin-17A na vnímavost pacientů s roztroušenou sklerózou ke kardiovaskulárním onemocněním

Vztah mezi roztroušenou sklerózou (RS) a rozvojem vaskulárních onemocnění je komplikovaný. Stále není jednoznačně prokázáno ani to, zda mají pacienti s RS vyšší riziko rozvoje vaskulárních onemocnění, nebo naopak nižší. Celosvětově je prevalence kardiovaskulárních onemocnění (CVD) u pacientů s RS každopádně velmi výrazně závislá na místě původu pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy