Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Těhotenství a roztroušená skleróza

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.7.2013

Těhotenství a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) v České republice postihuje přibližně 170–200 pacientů/100 000 obyvatel. Onemocnění postihuje častěji ženy než muže v poměru 2:1 a začíná mezi 20. až 40. rokem věku. Mezi chorobu modifikující léky (DMD) první volby patří interferon beta a glatirameracetát, při progresi choroby je možno zahájit podávání natalizumabu, který je na českém trhu od roku 2007. Od roku 2011 je v ČR dostupný první perorální lék fingolimod, který způsobí vznik reverzibilní lymfopenie zadržením lymfocytů v lymfatických uzlinách. Vzhledem k tomu, že je RS často diagnostikována ve fertilním věku žen a že věk rodiček stále narůstá, je problematika gravidních pacientek s RS stále aktuální.

Problematikou gravidních žen se zabývala retrospektivní analýza perinatálních výsledků těhotných s RS, která posuzovala vliv těhotenství na toto chronické onemocnění v souboru žen léčených na Gynekologicko-porodnické klinice a Neurologické klinice Fakultní nemocnice Motol v Praze. Závěry studie jsou v souladu s publikovanými studiemi na toto téma.

Během těhotenství dochází k útlumu aktivity onemocnění, tento útlum je pravděpodobně asociován s imunosupresivní funkcí pohlavních hormonů, zejména estrogenů. Dlouhodobou terapii je před otěhotněním nutno modifikovat, protože i když nebyl jednoznačně u žádného z DMD prokázaný teratogenní efekt, není také žádná z používaných léčebných látek zatím v léčbě RS v průběhu těhotenství doporučena. Gravidní ženy s RS užívají nízké udržovací dávky kortikosteroidů či jsou při stabilizaci stavu bez léčby. Dle literárních zdrojů nebyl prokázán vliv kortikoidní léčby u RS žen na mrtvorozenost, spontánní aborty či riziko prematurity. Negativní vliv použití epidurální analgezie (KEDA) při porodu na vznik akutní ataky RS nebyl prokázán a aplikaci epidurální analgezie lze tedy při porodu doporučit. Po porodu je lékem volby imunoglobulinová terapie po dobu 6 měsíců, která umožní kojení dítěte. Statistická významnost kojení jako protektivního faktoru prokázána nebyla, negativní vliv však kojení zcela jistě nemá. Překážkou imunoglobulinové léčby bývá její vysoká finanční náročnost. Po 6 měsících bývají pacientky převedeny zpět na DMD preparáty užívané před porodem. Aktivita onemocnění se projeví postnatálně zvýšeným počtem akutních atak, ke zhoršení neurologického deficitu v dlouhodobé prognóze však nevede. Časné ani pozdní těhotenské komplikace nejsou v přímé souvislosti se základním onemocněním RS a celkové perinatální výsledky jsou srovnatelné s běžnou populací.

Závěrem autoři konstatují, že těhotenství u nemocných s roztroušenou sklerózou se není třeba obávat. Terapie zajistí dlouhodobou remisi onemocnění, v samotném těhotenství pak dochází vlivem hormonálních změn k jeho stabilizaci a poklesu počtu akutních atak. Prekoncepční přípravu a následné těhotenství a poporodní péči je vhodné svěřit do společné péče zkušeného neurologa a gynekologa.

(moa)

Zdroj: Hanulíková P. et al. Těhotenství a roztroušená skleróza – analýza výsledků z let 2003–2011. Čes. gynek. 2013, 78, č. 2 s. 142–148

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Migréna a roztroušená skleróza

Existuje řada epidemiologických studií zabývajících se vztahem mezi migrénou a roztroušenou sklerózou (RS). Předpokládá se, že migréna předchází nástup RS řádově o roky. Teorie zabývající se kauzální souvislostí mezi RS a migrénou předpokládají, že během migrenózní aury dochází ke zvýšení permeability hematoencefalické bariéry s následnou senzibilizací cirkulujících T-buněk proti myelinu.

Sexuální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) jako progresivní autoimunitní neurologické onemocnění má za následek poškození centrálního nervového systému procesem demyelinizace a atrofizace. Mezi mnohočetné klinické obtíže komplikující život pacientů s RS patří dysfunkce pánevního dna, zahrnující poruchy močového měchýře, střev a sexuální funkce.

Současnost a budoucnost terapie roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je nejčastější netraumatickou příčinou neurologického postižení mladých dospělých v západním světě. Celosvětově postihuje zhruba 2,5 milionu jedinců v produktivním věku, což má rozsáhlé socioekonomické konsekvenceVšechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy