Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Subkutánně podávaný interferon 1a může mít protektivní vliv na vznik kognitivních dysfunkcí u pacientů s RRRS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.12.2013

Subkutánně podávaný interferon 1a může mít protektivní vliv na vznik kognitivních dysfunkcí u pacientů s RRRS

Mnoho klinických studií již v minulosti prokázalo, že přibližně u poloviny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dochází k poruchám kognitivních funkcí. Jejich časná detekce významně ovlivňuje další terapeutické rozhodování a vybízí k úsilí předcházet jejich dalšímu zhoršování. Italští neurologové provedli jen nedávno studii, která měla za cíl posoudit účinek subkutánně podávaného interferonu (IFN) 1a na kognitivní funkce u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RRRS).

Studie se účastnili pacienti s RRRS (EDSS skóre ≤ 4,0) ve věku 18–50 let, kteří dokončili třetí rok sledování ve studii COGIMUS a podstoupili standardní vyšetření magnetickou rezonancí, neurologické vyšetření a neuropsychologické testování ve 4. a 5. roce sledování. Prediktory zhoršení kognitivních funkcí v 5. roce sledování pak byly určeny pomocí multivariantní analýzy.

Z 331 pacientů, kteří dokončili 3leté sledování ve studii COGIMUS, se celkem 265 zúčastnilo dvouletého prodloužení studie, z nichž 201 (75,8 %, IFN β-1 sc třikrát týdně v dávkách: 44 ug, n = 108; 22 ug, n = 93) dokončilo kompletní 5leté sledování. Podíl pacientů s kognitivní dysfunkcí zůstal při srovnání vstupních hodnot (18,0  %) a hodnot získaných po 5 letech sledování (22,6 %) stabilní. Stejně tak tomu bylo při srovnání vstupních hodnot a těch po 5 letech (resp. po 3 a 5 letech) u obou léčebných skupin. Nicméně po 5 letech sledování došlo ke zhoršení kognitivních funkcí u signifikantně vyššího počtu mužů než žen (26,5 % vs. 14,4 %, p = 0,046), přičemž zhoršení těchto funkcí predikoval léčebný režim s nižší dávkou IFN (tj. 22 oproti 44 ug; HR 0,68, 95% CI 0,48–0,97).

Výsledky této italské studie naznačují, že subkutánně podávaný IFN β-1a (v závislosti na dávce) stabilizuje nebo oddaluje zhoršování kognitivních funkcí v průběhu 5 let u většiny pacientů s mírnou formou RRRS. Zdá se, že ženy s RS jsou před zhoršením kognitivních funkcí více chráněny, což by mohlo svědčit pro lepší odpověď na terapii nebo přirozeně lepší prognózu spojenou s ženským pohlavím.

(mik)

Zdroj: Patti F., et al. Subcutaneous Interferon β-1a May Protect against Cognitive Impairment in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: 5-Year Follow-up of the COGIMUS Study. PLoS One. 2013 Aug 30; 8 (8): e74111; doi: 10.1371/journal.pone.0074111.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kvalitní důkazy o léčbě bolesti u roztroušené sklerózy chybí

Metaanalýza studií věnovaných léčbě bolesti u roztroušené sklerózy (RS) ukázala nedostatek kvalitních důkazů v této oblasti. A to přesto, že akutní a chronická bolest jsou nejčastěji uváděnými příznaky u této choroby s prevalencí až 83 %.

Omega-3, omega-6 mastné kyseliny v kombinaci s vitaminy A, E a γ-tokoferolem můžou být přínosem v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s 80 pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ukázala, že podávání omega-3 a omega-6 mastných kyselin s γ-tokoferolem (per os 1× denně před večeří po dobu 30 měsíců) významně snižuje roční výskyt relapsů a riziko trvalé progrese fyzického postižení, a to bez závažných nežádoucích účinků.

Vliv léčby roztroušené sklerózy na atrofii mozku a aktivitu lézí souvisí s její účinností proti funkčnímu postižení

Podle analýzy 13 studií zahrnujících 13 500 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) koreluje vliv léčby na atrofii mozku s její účinností proti funkčnímu postižení, a to nezávisle na vlivu této terapie na aktivitu mozkových lézí.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy