Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Studie BIONAT – výsledky postmarketingové studie s natalizumabem u pacientů s relaps-remitentní RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 18.11.2013

Studie BIONAT – výsledky postmarketingové studie s natalizumabem u pacientů s relaps-remitentní RS

Červnové on-line vydání European Journal of Neurology přineslo výsledky studie BIONAT, francouzské multicentrické studie fáze IV, probíhající u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RS) léčených natalizumabem. Cílem této studie bylo zkompletizovat klinická, radiologická a biologická data získaná od 1 204 pacientů, u kterých byla zahájena léčba natalizumabem. Stejně tak autoři studie zhodnotili klinickou a radiologickou odpověď na terapii natalizumabem po dvou letech léčby.

Zmiňované studie se od června 2007 účastnili pacienti z 18 francouzských RS center, u kterých byla zahájena terapie natalizumabem. Dobrá odpověď na terapii byla definována jako chybění klinické i radiologické aktivity nemoci. Analýza byla zaměřena na pacienty, u kterých byla léčba natalizumabem zahájena alespoň před dvěma lety (n = 793).

K přerušení terapie natalizumabem došlo u 17,78 % pacientů. Naproti tomu podíl pacientů bez aktivity nemoci v průběhu prvních dvou let terapie činil 45,58 % pacientů. Po dvou letech terapie došlo také k signifikantnímu poklesu koncentrace IgG i IgM protilátek.

Studie BIONAT tedy opět potvrdila účinnost natalizumabu u relaps-remitentní RS. Dalším krokem autorů bude nepochybně snaha blíže popsat biomarkery predikující odpověď na léčbu a s ní spojené nežádoucí účinky.

(mik)

Zdroj: Outteryck O., Ongagna J. C., Brochet B., et al. A prospective observational post-marketing study of natalizumab-treated multiple sclerosis patients: clinical, radiological and biological features and adverse events. The BIONAT cohort. Eur J Neurol. Publikováno on-line 12. června 2013; doi: 10.1111/ene.12204

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fyzioterapeutické intervence mají pouze omezený vliv na rovnováhu pacientů s roztroušenou sklerózou

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často dochází k poruchám rovnováhy. To přispívá k zvýšenému riziku pádů, s nimiž se pojí různě závažná zranění. Mnoho prací se již zabývalo efektem tělesného cvičení na mobilitu osob s RS. Kumulativní evidence hovoří ve prospěch tréninku u nemocných s RS.

Elektronická dokumentace může zkvalitnit péči o pacienty s roztroušenou sklerózou

Systém elektronické dokumentace pacientů s roztroušenou sklerózou dostupné prostřednictvím internetu s názvem MSDS 3D umožňuje vkládání, kontrolu a sdílení údajů o návštěvách, provedených vyšetřeních a léčbě mezi lékaři různých specializací a dalšími zdravotnickými pracovníky.

Rituximab u neuromyelitis optica je dlouhodobě efektivní a bezpečnou léčbou

Terapie pacientů s neuromyelitis optica (NMO) či onemocněním tvořícím spektrum NMO (NMOSD) je různorodá. Jednou z možností je podávání protilátky proti CD20+ lymfocytárnímu antigenu, tedy B-lymfocytům, rituximabu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy