Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Spolupráce a využívání léčby interferonem-beta1b u nemocných s roztroušenou sklerózou – observační studie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.2.2015

Spolupráce a využívání léčby interferonem-beta1b u nemocných s roztroušenou sklerózou – observační studie

Roztroušená skleróza (RS) ve většině případů vede k významnému využívání zdravotní péče, a to dokonce již v prvním roce po diagnóze. Efektivita a dostupnost zdravotní péče tak může významně ovlivnit pacientovu kvalitu života. Nedávno byla publikovaná studie z Řecka, která hodnotila skupinu pacientů s RS léčených interferonem beta-1b a demografické a klinické faktory, které mohou ovlivňovat využívání zdravotního péče, a také spokojenost se službami nabízenými zdravotním systémem.

S účastníky studie – celkem 204 – byly vedeny strukturované pohovory. Převážnou většinu pacientů (74 %) tvořily ženy, průměrný věk byl 43,58 roku. Analýza získaných dat ukázala, že v průběhu předchozího roku pacienti významně využívali služby dostupné v rámci zdravotního systému – zejména navštěvovali neurology (71 % pacientů navštívilo neurologa ve veřejném zdravotnickém zařízení, 66 % privátní ambulanci a 48 % specialisty v pojišťovnách) a fyzioterapeuty. Dále pacienti poměrně často využívali péče internistů. Pacienti byli obecně spokojeni s dostupnou zdravotnickou péčí, podporou a informacemi, které jim byly poskytnuty. Zdravotní stav pacientů daný trváním nemoci, mírou disability a potřebou hospitalizací měl vliv na frekvenci návštěv neurologů.

Pozorována byla dobrá adherence k léčbě (až 70,1 %). Studijní medikace byla dobře tolerována, nebyly pozorovány žádné dosud nepopsané nežádoucí příhody či míra závažnosti nežádoucích příhod dříve popsaných.

Studie ukázala, že pacienti s RS využívají velmi široce služeb nabízených v rámci zdravotního systému – zejména péče neurologů a fyzioterapeutů. V podmínkách této země pak pacienti poměrně často volili zejména služby privátních specialistů, což mohlo být dáno mimo jiné i významnými problémy ve struktuře zdravotního systému a dostupností odpovídající péče.

(eza)

Zdroj: Hadjigeorgiou G., et al. Observational Study Assessing Demographic, Economic and Clinical Factors Associated with Access and Utilization of Health Care Services of Patients with Multiple Sclerosis under Treatment with Interferon Beta-1b (EXTAVIA). PLoS One 2014 Nov 24; 9 (11): e113933. doi: 10.1371/journal.pone.0113933

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza a těhotenství – systematický přehled literatury

Nedávno byly publikovány výsledky průzkumu literatury týkající se doporučení založených na důkazech o terapii žen v reprodukčním věku trpících roztroušenou sklerózou (RS).

Efekt imunomodulační terapie na průběh roztroušené sklerózy – časné zahájení vede k lepším výsledkům

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému. Imunomodulační léčba je jeden ze zevních vlivů, který může změnit progresi onemocnění.

Remyelinizační terapie u roztroušené sklerózy?

Poslední dekáda přinesla řadu nových léků pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Se zavedením těchto léků byl dosažen v terapii RS velký pokrok. Léky používané v léčbě RS ovlivňují zejména zánět cestou modulace imunitního systému.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy