Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Spolupráce a využívání léčby interferonem-beta1b u nemocných s roztroušenou sklerózou – observační studie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.2.2015

Spolupráce a využívání léčby interferonem-beta1b u nemocných s roztroušenou sklerózou – observační studie

Roztroušená skleróza (RS) ve většině případů vede k významnému využívání zdravotní péče, a to dokonce již v prvním roce po diagnóze. Efektivita a dostupnost zdravotní péče tak může významně ovlivnit pacientovu kvalitu života. Nedávno byla publikovaná studie z Řecka, která hodnotila skupinu pacientů s RS léčených interferonem beta-1b a demografické a klinické faktory, které mohou ovlivňovat využívání zdravotního péče, a také spokojenost se službami nabízenými zdravotním systémem.

S účastníky studie – celkem 204 – byly vedeny strukturované pohovory. Převážnou většinu pacientů (74 %) tvořily ženy, průměrný věk byl 43,58 roku. Analýza získaných dat ukázala, že v průběhu předchozího roku pacienti významně využívali služby dostupné v rámci zdravotního systému – zejména navštěvovali neurology (71 % pacientů navštívilo neurologa ve veřejném zdravotnickém zařízení, 66 % privátní ambulanci a 48 % specialisty v pojišťovnách) a fyzioterapeuty. Dále pacienti poměrně často využívali péče internistů. Pacienti byli obecně spokojeni s dostupnou zdravotnickou péčí, podporou a informacemi, které jim byly poskytnuty. Zdravotní stav pacientů daný trváním nemoci, mírou disability a potřebou hospitalizací měl vliv na frekvenci návštěv neurologů.

Pozorována byla dobrá adherence k léčbě (až 70,1 %). Studijní medikace byla dobře tolerována, nebyly pozorovány žádné dosud nepopsané nežádoucí příhody či míra závažnosti nežádoucích příhod dříve popsaných.

Studie ukázala, že pacienti s RS využívají velmi široce služeb nabízených v rámci zdravotního systému – zejména péče neurologů a fyzioterapeutů. V podmínkách této země pak pacienti poměrně často volili zejména služby privátních specialistů, což mohlo být dáno mimo jiné i významnými problémy ve struktuře zdravotního systému a dostupností odpovídající péče.

(eza)

Zdroj: Hadjigeorgiou G., et al. Observational Study Assessing Demographic, Economic and Clinical Factors Associated with Access and Utilization of Health Care Services of Patients with Multiple Sclerosis under Treatment with Interferon Beta-1b (EXTAVIA). PLoS One 2014 Nov 24; 9 (11): e113933. doi: 10.1371/journal.pone.0113933

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zrakové funkce – vztah k nemohoucnosti a kvalitě života u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Test zrakových funkcí – low contrast visual acuity (LCVA) – se ukázal být citlivou metodou ke stanovení zrakových funkcí, ale také míry progrese disability u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Takto bylo vyhodnoceno použití testu u kohorty pacientů s RS léčených natalizumabem v klinické studii fáze 3 AFFIRM.

Zhoršení klinického stavu po vysazení natalizumabu – prediktivní faktory

Španělští autoři se pokusili ve své práci najít ty nemocné trpící roztroušenou sklerózou (RS) ze své praxe, kteří po vysazení natalizumabu prošli zhoršením onemocnění. Na podkladě zkušeností s těmito nemocnými se pokusili identifikovat negativní prediktivní faktory spojené s ukončením terapie natalizumabem.

Nový parametr umožňující odhadovat míru odpovědi na léčbu interferonem beta u roztroušené sklerózy

Myxovirus resistance protein A (MxA) je molekula, která je indukována po podání injekce interferonu beta (IFN-β). Vypovídá o jeho bioaktivitě. Studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise PLoS One, hodnotila jednak bazální hladiny MxA mRNA a dále to, zda mohou tyto hodnoty pomoci predikovat relaps a progresi u nemocných trpících roztroušenou sklerózou (RS).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy