Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Socioekonomické aspekty testování neutralizujících protilátek proti interferonu beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 21.2.2012

Socioekonomické aspekty testování neutralizujících protilátek proti interferonu beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vznik neutralizujících protilátek (NAB) proti interferonu beta (IFNb) je spojen se ztrátou účinnosti této léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Podle evropských směrnic by měli být testováni všichni pacienti s RS léčení zmíněným přípravkem a v případě perzistence NAB by měla být léčba IFNb přerušena. Ekonomický dopad této všeobecné detekce NAB včetně přechodu na alternativní metodu léčby u pacientů s RS však dosud nebyl zkoumán.

Autoři z Innsbruck Medical University a Institutu farmakoekonomického výzkumu v Rakousku se zaměřili na srovnání finančních nákladů na testování přítomnosti NAB u RS pacientů léčených IFNb s RS pacienty, u kterých testování nebylo provedeno. Do pětiletého sledování bylo zahrnuto 3590 pacientů s RS. Pacienti, kteří byli testováni na přítomnost NAB, měli možnost přechodu k jinému typu medikace podle daného algoritmu, zatímco netestovaní pacienti tuto možnost neměli. Přímé náklady zahrnovaly všechny finanční položky vzniklé úhradou léčby symptomů RS, nepřímé náklady nebyly do kalkulace zahrnuty. Účinnost terapie byla hodnocena na základě zabránění relapsů.

Finanční náklady na jednoho pacienta s NAB testováním a komplexní léčbou činily 52 190 EUR během 5 let. Náklady na zabránění relapsům u téhož pacienta by činily za jeden rok 22 593 EUR. U pacienta bez provedeného NAB testování činily finanční náklady za stejné období 49 117 EUR, na zabránění relapsům by náklady činily 27 569 EUR. Finanční rozdíl mezi kategoriemi pacientů činil 3 072 EUR na jednoho pacienta a odpovídal rozdílu v úspěšnosti léčby (tzn. zabránění relapsům).

Podle autorů studie umožní rutinní NAB testování pacientů s RS léčených IFNb selekci biologických IFNb responderů a včasnou změnu medikace u nedostatečně reagujících pacientů na alternativní variantu léčby. Další výhoda plošného testování NAB u pacientů léčených IFNb spočívá ve snížení počtu relapsů, zlepšení kvality života pacientů a v neposlední řadě i v efektivnosti nákladů.

(moa)

Zdroj: F. Deisenhammera, Ch. Brennigb, W. Mairc, et al. Socio-economic Aspects of Testing for Neutralising Antibodies in MS Patients on Interferon beta Treatment in Austria: A Cost of Illness Study

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy u pediatrických pacientů

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění postihující centrální nervový systém, projevující se vznikem mnohočetných zánětlivých ložisek, které ničí myelin. Manifestuje se většinou v mladším věku, zhruba mezi 20. až 30. rokem. Existují však i případy dětí s RS

Vliv pohlaví na průběh roztroušené sklerózy

Předpokládá se, že pohlaví pacienta ovlivňuje průběh roztroušené sklerózy (RS). U žen je pozorována vyšší incidence RS, ale u mužů je popisována horší prognóza. Úbytek bílé a šedé mozkové hmoty je nalézán u všech pacientů s RS a následkem těchto změn dochází ke snížení kognitivních funkcí pacientů. Dle práce nizozemských autorů z University Medical Center v Amsterdamu, prezentované na 5. konferenci ECTRIMS/ACTRIMS, je i stupeň atrofizace mozkové tkáně závislý na pohlaví pacienta.

Botox v léčbě tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou

Tremor patří u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) k poměrně častým, ale málo často diagnostikovaným syndromům. Podle epidemiologických studií se tento příznak vyskytuje u 26–60 % pacientů, ve více než polovině případů postihuje horní končetiny a může výrazně zhoršovat invaliditu pacienta definovanou pomocí stupnice EDSS (Expanded Disability Status Scale). Při léčbě tremoru je zkoušena řada farmak, převážně antiepileptik, ale účinek terapie byl prokázán pouze v malém počtu randomizovaných studií. Operativní přístupy (destruktivní thalamotomie, hluboká mozková stimulace) by měly být vyhrazeny pouze pro nejtěžší případyVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy