Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Snížení hladin IgM a IgG u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 18.4.2013

Snížení hladin IgM a IgG u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Integrin alfa4 beta1 (very late antigen-4, VLA-4) je adhezní molekula, exprimovaná na všech leukocytech s výjimkou neutrofilů. VLA-4 reaguje s další adhezní molekulou VCAM-1 a umožňuje leukocytům prostupovat hematoencefalickou bariéru. Injekční aplikace protilátek proti VLA-4 inhibuje rozvoj experimentální autoimunitní encefalomyelitis. Natalizumab jako humánní protilátka proti VLA-4 signifikantně snižuje aktivitu nemoci u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS).

Dlouhodobá léčba natalizumabem je spojena se signifikantním rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Další studie o funkci VLA-4 se zaměřily na schopnost této adhezní molekuly zprostředkovat retenci hematopoetických prekurzorů v kostní dřeni. Je známo, že terapie natalizumabem indukuje zvýšení CD 34+ buněk v periferní krvi. VLA-4 je rovněž považován za důležitý faktor pro vstup a retenci B-buněk do sleziny a lymfatických uzlin. V animálních studiích došlo při blokádě VLA-4 a integrinu k rychlému uvolnění B-buněk z lymfatické tkáně do periferní krve. Dosud nebylo známo, zda alterace v kompartmentech B-buněk má vliv na dlouhodobou syntézu imunoglobulinů. Změny v sérových hladinách imunoglobulinů by mohly hrát úlohu v patogenezi progresivní multifokální leukoencefalopatie, neboť je známo, že vyšší riziko rozvoje této choroby se zvyšuje s délkou léčby natalizumabem.

Cílem studie německých autorů bylo zjistit vliv léčby natalizumabem na sérové koncentrace imunoglobulinů IgG, IgA, IgM u pacientů s RS a porovnat tyto hladiny s pacienty s diagnózou RS bez aplikace natalizumabu. Hodnoty imunoglobulinů byly hodnoceny před a během podávání natalizumabu. Z výsledků vyplynulo, že kohorta pacientů léčených natalizumabem měla signifikantně nižší sérové hladiny IgM a IgG ve srovnání s pacienty neléčenými natalizumabem (p < 0,0001). Po zahájení terapie natalizumabem došlo v této skupině pacientů k signifikantnímu poklesu hladiny IgM, navíc tito pacienti měli časově dependentní dlouhodobý pokles IgM hladiny během prvních 2 let podávání natalizumabu.

Toto zjištění podporuje hypotézu, že natalizumab interferuje s homingem B-buněk, což pravděpodobně vyústí v poškození jejich diferenciace v plazmatické buňky. Tento proces má za následek poškození syntézy imunoglobulinů, a tím snížení jejich hladin u pacientů s RS.

(moa)

Zdroj: Selter R. C., Biberacher V., Grummel V., Buck D., Eienbröker C., Oertel W. H., Berthele A., Tackenberg B., Hemmer B. Natalizumab treatment decreases serum IgM and IgG levels in multiple sclerosis patients. Mult Scler. 2013 Feb 25.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je možné odlišení familiární a sporadické formy roztroušené sklerózy dle MRI?

Role genetické predispozice v rozvoji roztroušené sklerózy (RS) je všeobecně přijímána a informace o podobné predispozici může být pro rodinné příslušníky velmi důležitá. Američtí lékaři se ve své studii vydané v Multiple Sclerosis Journal zaměřili na nález na MRI a snažili se zjistit, zdali by tato metoda mohla být v odlišení sporadického a familiárního onemocnění přínosná.

Příjem alkoholu a kofeinu nesouvisí s rizikem vzniku roztroušené sklerózy

V laické i odborné veřejnosti stále zaznívají dotazy týkající se rizika vzniku roztroušené sklerózy (RS) při zvýšené konzumaci alkoholu a kofeinu. Nicméně donedávna nebyly provedeny žádné prospektivní studie, které by tuto spojitost blíže objasnily. Lednové vydání Multiple Sclerosis však přináší výsledky práce amerických vědců, která vyústila v zajímavá zjištění.

Délka hospitalizace rodiček s roztroušenou sklerózou se neliší od obecné populace

Délka pobytu v porodnici po porodu se u matek s roztroušenou sklerózou a jejich novorozenců neliší od běžné populace. Výsledky retrospektivní kanadské studie můžou uklidnit pacientky s roztroušenou sklerózou, jejich rodiny i zdravotníky.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy