Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Sexuální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2013

Sexuální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) jako progresivní autoimunitní neurologické onemocnění má za následek poškození centrálního nervového systému procesem demyelinizace a atrofizace. Mezi mnohočetné klinické obtíže komplikující život pacientů s RS patří dysfunkce pánevního dna, zahrnující poruchy močového měchýře, střev a sexuální funkce. Udává se, že 33 % pacientů má absenci orgasmu, 27 % ztrátu libida a 12 % pozoruje narůstající spasticitu během sexuálních aktivit. Sexuální poruchy se u pacientů s RS mohou objevit kdykoliv v průběhu choroby a mohou postihnout i jedince s iniciálně mírným postižením. Pacienti se sexuální dysfunkcí (SD) mají problémy s nalezením partnera a jejich obtíže jsou spojeny s problémy se zakládáním rodiny a infertilitou. Na SD mají mimo zhoršujícího se neurologického a fyzického stavu vliv i psychické faktory a vedlejší účinek medikace užívané při RS. 

Cílem americké studie bylo zjistit prevalenci určitých SD symptomů u pacientů s RS, jejich vliv na sexuální aktivitu a uspokojení pacientů (SAS) a určit stupeň, při kterém symptomatičtí pacienti užívají léčbu.

Ke zjištění charakteru sexuálních dysfunkcí a zvolené symptomatické léčby u pacientů s RS byla zvolena dotazníková metoda za použití Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionaire-19. Symptomy byly hodnoceny jako závažné (spojené vždy s poruchou SAS), střední (příležitostně ovlivňující SAS) a mírné (minimálně ovlivňující SAS).

Celkem bylo hodnoceno 9 861 odpovědí respondentů, návratnost dotazníků činila 55,1 % a z nich 68 % obsahovalo odpovědi na otázky týkající se sexuality. Většina respondentů byla tvořena ženami (77 %) kavkazské rasy s průměrným věkem 38,4 roku. Průměrná délka trvání RS byla 14 let. 38,6 % mužů a 34,8 % žen vyjádřilo nejméně 5 různých typů závažných symptomů, více než 10 různých SD symptomů referovalo 14,3 % mužů a 12,9 % žen. Nejčastější SD symptomy byly společné pro obě pohlaví: dlouhá doba k dosažení a snížení intenzity orgasmu, nedostatečná lubrikace, problémy s erekcí, snížený zájem o sex, problémy s hybností, pocity snížené atraktivity a nižší spokojenosti. Část pacientů, kteří měli nejméně jeden závažný symptom, užívala léčbu na poruchy SD: vibrátory v 19,1 %, inhibitory fosfodiesterázy v 14,2 % a v 7,5 % odlišnou strategii (medikaci, psychologické poradenství, penilní protézy aj.).

Závěrem bylo konstatováno, že sexuální dysfunkce u pacientů s RS jsou multifaktoriální. Součástí komplexní péče o pacienty s RS by měla být iniciace diskuze o SD problémech s cílem provedení správné diagnostiky a zahájení časné adekvátní léčby.

(moa)

Zdroj: Orasanu B. et al. Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis. Multiple sclerosis and Related Disorders (2013) 2, 117–123; doi: 10.1016/j.msard.2012.10.005.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu jako markeru kardiovaskulárního rizika koreluje s aktivitou roztroušené sklerózy

Průřezová studie s 96 účastníky ukázala, že mladí pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) vykazují lipidový profil odpovídající časnému stadiu zvýšení kardiovaskulárního rizika (zvýšení sérových triglyceridů, oxidovaného LDL-cholesterolu a snížení HDL-cholesterolu). Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu navíc korelovala s aktivitou RS (skóre Expanded Diasability Status Scale, EDSS).

Domácí herní konzole Wii pomáhá při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou

Randomizovaná pilotní studie se 36 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří měli objektivní poruchu rovnováhy, ukázala zlepšení funkčních testů a skóre MSIS-29 po 12týdenním domácím tréninku rovnováhy pomocí balanční desky Wii Nintendo.

Farmakokinetika a farmakodynamika dalfampridinu u zdravých jedinců a pacientů s RS

Koncem minulého roku byly v on-line vydání Current Medical Research and Opinion publikovány výsledky farmakokinetické populační studie s dalfampridinem s prodlouženým uvolňováním (ER). Za použití dat z několika předchozích studií se autoři pokusili blíže popsat farmakokinetiku a farmakodynamiku dalfampridinu-ER v populaci, a to s ohledem na možnou variabilitu ve farmakokinetice i na proměnné, které ji mohou ovlivňovat.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy