Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Saturace natalizumabem u T-lymfocytů jako možný biomarker?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 16.1.2014

Saturace natalizumabem u T-lymfocytů jako možný biomarker?

Recentní zkušenosti ukazují, že při přerušení terapie natalizumabem existuje velké riziko návratu známek aktivity onemocnění. Studie neurologů z rakouského Salzburgu uveřejněná nedávno v časopise Acta Neurologica Scandinavica byla zaměřena na hodnocení prognostického významu saturace T-lymfocytů natalizumabem. Může mít tato proměnná vliv na rekurenci klinických či radiologických známek aktivity roztroušené sklerózy (RS) v následném období?

Saturace natalizumabem (tedy procentuální vyjádření vazby natalizumabu na buněčném povrchu) na CD8+ a CD4+ T-lymfocytech byla měřena pomocí průtokové cytometrie. K dispozici byly vzorky od 5 pacientů s RS, u kterých byla terapeuticky plánována záměna natalizumabu za fingolimod. Hodnoceny pak byly klinické a radiologické (MRI) změny v průběhu následujícího šestiměsíčního sledování.

U dvou pacientů, kteří měli klinické či radiologické známky aktivity nemoci, byla stanovená saturace natalizumabem na povrchu CD8+ a CD4+ T-lymfocytů menší než 30 %. Naopak u zbylých tří pacientů, kteří byli v době sledování bez známek aktivity onemocnění, byl medián saturace natalizumabem 70 % (rozmezí 59–79 %) u CD4+ T-lymfocytů a 66 % (rozmezí 52–68 %) u CD8+ T-lymfocytů.

Autoři tedy shrnují, že tato pilotní studie má význam v tom, že naznačuje možné úzké spojení mezi saturací natalizumabem u T-lymfocytů a léčebnou odpovědí. Průtoková cytometrie tak může být zajímavým nástrojem v monitoraci pacientů, u kterých je z nějakého důvodu zvažováno přerušení terapie natalizumabem.

(eza)

Zdroj: Wipfler P. et al. Natalizumab saturation: biomarker for individual treatment holiday after natalizumab withdrawal? Acta Neurol Scand. – publikováno online 30. srpna 2013; doi: 10.1111/ane.12182

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Interferon beta u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Podávání rekombinantních interferonů β-1a (INFβ-1a) a β-1b (INFβ-1b) je zavedenou součástí terapie pro relaps-remitující roztroušenou sklerózu (RS). Rekombinantní IFNβ jsou v současnosti první linií léčby pro sekundárně progresivní RS (SPRS).

Glatirameracetát v léčbě klinicky izolovaného syndromu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Axonální poškození představuje pravděpodobně patologický korelát pro ireverzibilní neurologický deficit u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Axonální poškození bývá přítomno i v nejranějších stadiích choroby.

Pohlaví jako určující faktor incidence relapsů a progresivního průběhu RS

Říjnové online vydání časopisu Brain přineslo zajímavá zjištění týkající se vlivu pohlaví na incidenci relapsů a průběh nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Krom toho autoři zmiňované práce porovnávali také vliv věku a trvání choroby na celkovou incidenci relapsů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy