Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2016

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Podkladem dysfunkce dolních močových cest jsou urodynamické abnormality, jako hyperaktivita a hypoaktivita detruzoru nebo dyssynergie mezi detruzorem a sfinkterem. Ty často vedou k chronické retenci moči, urgentní inkontinenci a rekurentním infekcím močových cest. Nejčastějšími metodami léčby jsou podávání perorálních antimuskarinových léčiv a intradetruzorová aplikace botulotoxinu. Mnozí pacienti však stále potřebují intermitentní a časem i dlouhodobou katetrizaci či suprapubickou cystostomii.

Sakrální neuromodulace je minimálně invazivní a reverzibilní metoda, která může být cennou alternativou léčby u neurogenních dysfunkcí a může nahradit nebo alespoň oddálit invazivní procedury. Spočívá v implantaci generátoru elektrických impulzů do sakrální oblasti. Jde o osvědčenou terapeutickou metodu refrakterních, nonneurogenních dysfunkcí dolních močových cest, ale její účinnost a bezpečnost u pacientů s dysfunkcí dolních močových cest neurogenního původu dosud nebyla objasněna. V této prospektivní studii byla hodnocena její účinnost a bezpečnost u pacientů s roztroušenou sklerózou.

17 pacientů se stabilním průběhem roztroušené sklerózy a potvrzenou neurogenní dysfunkcí dolních močových cest bylo sledováno po dobu 4 let. Stimulační elektroda jim byla umístěna do foramina S3, při nedostatečné odpovědi pak do foramina S4 a v případě slabého účinku byla přidána kontralaterální elektroda. Zbytek zařízení byl umístěn do subkutánní kapsy v gluteální oblasti. Byly hodnoceny proměnné spojené s močením, nežádoucí účinky a subjektivní pocit zlepšení.

Výsledkem studie je, že 16 pacientů (94 %) na perkutánní stimulaci, která byla použita jako test responzivity, reagovalo pozitivně. Po implantaci generátoru zlepšení přetrvávalo. Po 3 letech se objem moči při jednom močení zvýšil ze 125 na 265 ml (p < 0,001), reziduum se zmenšilo ze 170 na 25 ml (p = 0,01), frekvence močení poklesla ze 12 na 7 (p = 0,003) a počet epizod inkontinence poklesl ze 3 na 0 (p = 0,006). Mediánem subjektivního hodnocení bylo zlepšení o 80 %. Pouze jeden pacient nereagoval dostatečně a jeden z léčby neprofitoval kvůli progresi motorického deficitu. Žádné nežádoucí účinky nebyly zaznamenány. Komplikace léčby spočívaly v dysfunkci či dislokaci elektrody a byly vyřešeny její výměnou.

Závěrem studie je, že sakrální neuromodulace je velmi slibnou metodou pro efektivní a bezpečnou léčbu refrakterní dysfunkce dolních močových cest u vybraných pacientů s roztroušenou sklerózou.

(pez)

Zdroj: Engeler D. S., Meyer D., Abt D., Müller S., Schmid H. P. Sacral neuromodulation for the treatment of neurogenic lower urinary tract dysfunction caused by multiple sclerosis: a single-centre prospective series. BMC Urol 2015 Oct 23; 15 (1): 105; doi: 10.1186/s12894-015-0102-x.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba roztroušené sklerózy peginterferonem beta-1a – výsledky dvouletého sledování v rámci studie ADVANCE

Studie ADVANCE probíhala v letech 2009–2013 mezi pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). Jejím cílem bylo zhodnotit u těchto pacientů účinnost a bezpečnost 2 roky trvající léčby podkožně podávaným peginterferonem beta-1a (pegIFN). Následující publikace shrnuje hlavní výsledky po ukončení sledování.

Dimethylfumarát u pacientů s roztroušenou sklerózou selektivně redukuje počet paměťových T buněk

Dimethylfumarát (DMF) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mění fenotyp cirkulujících imunitních buněk a způsobuje lymfopenii. To může být jedním z mechanismů účinku tohoto léku. Autoři studie publikované v časopisu Multiple Sclerosis se proto ve své práci zaměřili právě na charakteristiky cirkulujících imunitních buněk u pacientů s RS.

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy