Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Role transplantace kostní dřeně v terapii nemocných s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.9.2015

Role transplantace kostní dřeně v terapii nemocných s roztroušenou sklerózou

Nemyeloablativní transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) může snížit nemohoucnost a zvýšit kvalitu života nemocných s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). Toto je závěr nedávno publikované zkušenosti jednoho centra Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu.

V článku jsou předkládány výsledky 118 nemocných s RRRS a 27 se sekundárně progresivní RS, kteří podstoupili autologní HSCT, při které byl použit nemyeloablativní přípravný režim. Myšlenkou autologní HSCT je narušení vlastního imunitního systému, zastavení zánětu a podání vlastních krvetvorných kmenových buněk, umožňující regeneraci imunitního systému.

Primárním cílem bylo zastavení progrese RS, hodnoceno dle škály EDSS (Expanded Disability Status Scale) jako snížení o 1,0 bodu a více. Další cíle zahrnovaly také kvalitu života či změny nálezů při zobrazovacích metodách (MRI).

Analýza byla provedena u 145 pacientů s mediánem následného sledování 2 roky (průměrně 2,5 roku). Skóre EDSS se signifikantně zlepšilo z hodnot 4,0 před transplantací na 3,0 po 2 letech a 2,5 po 4 letech. Bylo pozorováno signifikantní zlepšení v parametrech nemohoucnosti u 41 pacientů po 2 letech a u 23 pacientů po 4 letech. Čtyřleté přežívání bez relapsu bylo 80%, bez progrese 87%. Skóre kvality života (hodnoceno dle dotazníku SF36) se také zlepšilo z předtransplantačních hodnot 46 na 64 při mediánu následného sledování 2 roky. Byl také pozorován pokles objemu T2-lézí na MRI vyšetření, který byl statisticky významný.

Dle zkušenosti tohoto centra přinesla HSCT s nemyeloablativním přípravným režimem pacientům zlepšení neurologických funkcí i dalších sledovaných klinických parametrů. Tyto výsledky by však měly být potvrzeny ve větší randomizované studii.

(eza)

Zdroj: Burt R. K. et al. Association of Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation With Neurological Disability in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. JAMA. 2015; 313 (3): 275–284; doi:10.1001/jama.2014.17986

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvládnutí fulminantního vzplanutí roztroušené sklerózy podáním rituximabu – kazuistika

Maligní forma roztroušené sklerózy (RS) je velmi vzácným typem onemocnění. Jeho klasickým obrazem je velmi rychlá progrese nemoci, která může vést k významné nemohoucnosti, či dokonce ke smrti.

Vliv fampridinu s prodlouženým uvolňováním na chůzi a rovnováhu

Zhoršení hybnosti je u roztroušené sklerózy (RS) velmi časté, ve většině případů má negativní dopad na život nemocného. Fampridin je novou látkou, která může ovlivnit zejména chůzi či rovnováhu. Studie MOBILE hodnotila efekt fampridinu s prolongovaným uvolňováním (PR-fampridin) na chůzi a na dynamickou/statickou rovnováhu a také jeho bezpečnost u nemocných s RS.

Chorobu modifikující léky v léčbě roztroušené sklerózy zpomalují atrofii mozku

Metaanalýza čtyř randomizovaných kontrolovaných studií s 1819 pacienty ukázala příznivý vliv chorobu modifikujících léků (DMD) na zpomalení atrofie mozku u roztroušené sklerózy. Tento účinek lineárně stoupá s dobou podávání DMD.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy