Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Riziko rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou – výsledky kanadské studie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.11.2012

Riziko rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou – výsledky kanadské studie

Data týkající se rizika rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou nekonzistentní. Z publikovaných dat se dokonce zdála existovat možnost diagnostického opomíjení. Kanadští autoři se zabývali právě rizikem výskytu různých tumorů a jejich velikostí v době diagnostikování v kohortě pacientů trpících RS, kterou srovnávali s obecnou populací. Také se zabývali otázkou, zda má vliv průběh onemocnění RS na riziko výskytu rakoviny (RS začínající jako relabující oproti primárně progresivní formě).

Data o pacientech s RS z let 1980–2004 byla propojena s registry nádorů v dané oblasti země, statistickými a zdravotními daty. Studie byla ukončena koncem roku 2007. Incidence nádorů u pacientů s RS byla srovnána s věkem i pohlavím odpovídající obecnou populací v daných letech. Velikost nádorů byla stanovena u nádorů prsu, prostaty, kolorektálního karcinomu a nádorů ledvin.

Do studie bylo zahrnuto 6 820 pacientů s 110 666 pacientoroky sledování. Standardizovaný poměr incidence pro všechny nádory byl 0,86 (95% interval spolehlivosti CI 0,78–0,94). Celkové riziko nádorů bylo u pacientů s RS nižší než u obecné populace odpovídající věkem a pohlavím v daných kalendářních letech. Nebyl nalezen rozdíl v incidenci nádorového onemocnění mezi skupinou pacientů s RS relaps-remitentní oproti primárně progresivní. Velikost nádorů při diagnóze byla naopak větší, což by mohlo ukazovat na určité diagnostické zanedbávání.

Dle autorů je tedy právě skutečnost možné pozdější diagnostiky nádorů u populace pacientů s RS důležitá s ohledem na vedení komplexní zdravotní péče.

(eza)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lze roztroušenou sklerózu považovat za civilizační chorobu?

Podle výsledků švýcarské studie publikované v červenci 2012 v časopise Neuroepidemiology je pravděpodobné, že zvýšení rizika výskytu roztroušené sklerózy v rozvinutých zemích není dáno pouze zeměpisnou šířkou, ale je spojeno spíše se životním stylem charakterizovaným konzumním způsobem života.

Úzkost a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Relativně vysoký výskyt úzkosti a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) potvrdilo v minulosti již několik klinických studií. I když se jednalo o metodologicky velice kvalitní studie, mnoho z nich pracovalo pouze s omezeným počtem pacientů (n < 200). Danou problematikou u velké skupiny pacientů (n > 4 000) se zabývala nedávno publikovaná britská studie

Těhotenství a expozice natalizumabu: výstupy pro praxi

U pacientek s roztroušenou sklerózou (RS) léčených natalizumabem se doporučuje ukončit léčbu tři měsíce před plánovaným otěhotněním. Obecně platí, že natalizumab by neměl být podáván v těhotenství, pokud to klinický stav pacientky nevyžaduje. Jelikož je zastoupení žen postižených RS ve fertilním věku poměrně vysoké, nelze se v praxi případům expozice natalizumabu v prvním trimestru těhotenství zcela vyhnout.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy