Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Reaktivace RS po převedení léčby z natalizumabu na dimethylfumarát po přemosťující léčbě cyklofosfamidem − kazuistika

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.2.2016

Reaktivace RS po převedení léčby z natalizumabu na dimethylfumarát po přemosťující léčbě cyklofosfamidem − kazuistika

Italští autoři publikovali v prosinci 2015 kazuistiku 21leté ženy, u níž došlo ke klinické i radiologické reaktivaci roztroušené sklerózy (RS) při perorální léčbě dimethylfumarátem (DMF), na který byla pacientka převedena po 2 letech úspěšné léčby natalizumabem následovaných 1 cyklem intravenózního cyklofosfamidu.

U této ženy byla v srpnu 2011 diagnostikována relabující-remitentní RS. Prvním projevem byly akutní problémy s rovnováhou v květnu 2011, které po 3 týdnech spontánně odezněly (skóre EDSS 1,5). V říjnu 2011 byla pacientka zařazena do studie porovnávající daklizumab s IFNβ-1a, ale již v červenci 2012 ze studie odstoupila z důvodu 2 relapsů charakterizovaných binokulární diplopií a rozmazaným viděním (EDSS 3,0). Tyto relapsy zcela odezněly po vysoké dávce i. v. kortikosteroidů.

MRI vyšetření provedené v květnu 2012 ukázalo významnou radiologickou aktivitu choroby (24 T2 vážených lézí a 7 T1 vážených lézí zesílených gadoliniem v mozku a 8 T2 lézí a 2 T1 léze v míše). V srpnu 2012 byla zahájena intravenózní léčba natalizumabem podávaným v dávce 300 mg každých 28 dní. U nemocné byla zjištěna séropozitivita na virus Johna Cunninghama (JCV). Během 2 let léčby natalizumabem pacientka neměla klinické ani radiologické projevy aktivity choroby a disabilita byla stabilní (EDSS 1,5). Po 24 dávkách byla léčba natalizumabem vysazena z důvodu rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

Po 1 pulzu cyklofosfamidu 750 mg v září 2014 byla pacientka o měsíc později převedena na DMF v dávce 120 mg 2× denně se zvýšením na 240 mg 2× denně po 2 týdnech. Brzy se objevily gastrointestinální nežádoucí příhody a žena do ledna 2015 zhubla o 15 kg. V té době se u ní rozvinuly nové příznaky: slabost dolních končetin, závratě, porucha chůze a oboustranné rozmazané vidění bez přítomnosti horečky nebo jiných známek zánětu. EDSS činilo 6,0 a pacientka dokázala ujít s holí pouze 100 m. Progresi choroby prokázala i MRI (> 20 gadoliniem zesílených lézí). Pětidenní podávání kortikosteroidů vedlo k odeznění relapsu a dosažení skóre EDSS 1,5. V únoru 2015 byla opět zahájena léčba natalizumabem. Index protilátek proti JCV byl 3.

Jde o první případ, kdy DMF nedokázal zabránit reaktivaci RS po převedení léčby z natalizumabu i přes podání přemosťující léčby cyklofosfamidem. Jak autoři uzavírají, nejvhodnější terapeutický přístup, který by zabránil reaktivaci RS po vysazení natalizumabu, dosud neznáme. Výzkum by si zasloužilo zahájení nové léčby RS ještě před vysazením natalizumabu.

(zza)

Zdroj: Patti F., Leone C., Zappia M. Clinical and radiologic rebound after discontinuation of natalizumab therapy in a highly active multiple sclerosis patient was not halted by dimethyl-fumarate: a case report. BMC Neurol 2015; 15: 252.

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Kazuistika: roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza – současný výskyt

Koincidence roztroušené sklerózy (RS) a amyotrofické laterální sklerózy (ALS) byla v odborné literatuře zmíněna jen v souvislosti s několika málo případy. Kazuistika kanadských autorů popisující současný výskyt těchto chorob u jedné ženy upozorňuje mimo jiné na nezbytnost pečlivého sledování obtíží u pacientů trpících RS, které mohou být příznakem zcela jiného onemocnění.

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy