Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Protilátky proti aquaporinu-4 a myelin-oligodendrocyt glykoproteinu u dětí s CNS demyelinizací

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.11.2012

Protilátky proti aquaporinu-4 a myelin-oligodendrocyt glykoproteinu u dětí s CNS demyelinizací

Práce se zabývá objevy a důsledky sérových protilátek u dětí s CNS demyelinizací v rámci akutní diseminované encephalomyelitis (ADEM), neuromyelitis optica (NMO) a roztroušené sklerózy (RS). CNS demyelinizace se typicky projevuje jako akutní či subakutní neurologický deficit spojený se zánětlivými lézemi, které postihují převážně bílou hmotu. U dětí je častější výskyt ADEM než u dospělých a u 10–40 % pediatrických pacientů se později rozvine RS.

Neuromyelitis optica je vzácná klinická jednotka spojená se zánětlivou demyelinizací optického nervu a míchy. V diagnostice této choroby je nejdůležitější imunohistochemické stanovení biomarkerů demyelinizace (protilátky NMO IgG) a později nalezených protilátek proti antigenu aqauporin-4 na astrocytech (AQP4 IgG). Protilátky AQP4 odstraní aqauporin z povrchu buněk, nastartují komplementem zprostředkovanou cytotoxickou reakci proti astrocytům a sekundárně dochází i k poškození oligodendrocytů. Projevy NMO u dětí jsou podobné jako u dospělých. U 68 % dětí s přítomnými NMO IgG se vyskytují MRI léze mozku, zejména v oblastech bohatých na aquaporin (periventrikulární oblasti, thalamus, mozkový kmen). Léze mohou být komplikovány kavitacemi, což je nález netypický u dospělých. Přítomnost NMO IgG jak u dětí, tak i u dospělých má předpovědní hodnotu pro další relapsy. Přítomnost NMO IgG umožňuje i odhalení inkompletních forem a časných forem NMO, kdy při absenci typických očních a míšních projevů bývá jako časný symptom u dětí zvracení (poškození area postrema). Průkaz NMO IgG ovlivnil i terapii, která při NMO zahrnuje podávání steroidů, intravenózních imunoglobulinů (IVIG), plazmaferézu, aplikaci imunosupresivních léků mykofelanátu a azathioprinu. U refrakterních případů je užíván také rituximab a cyklofosfamid.

Myelin-oligodendrocyt glykoprotein (MOG) tvoří součást myelinového proteinu a vzhledem ke své imunogenicitě je známý cíl v procesu CNS demyelinizace. Anti-MOG protilátky jsou nacházeny v séru a mozkomíšním moku častěji u dětí s akutním demyelinizačním syndromem (ADS) než u dospělých. Vysoké titry anti-MOG jsou přítomny až u 40 % dětí s ADS, mladší dětí mívají vyšší titry. U dětí nebyla nelezena korelace mezi anti-MOG a titry protilátek proti Ebstein-Barrové viru, známým infekčním mediátorem pro RS. Anti-MOG jsou vysoce specifické, nebyly nalezeny u neurologických kontrol či u dětí s virovou encefalitidou. U malé skupiny dětí s ADS, u kterých se později rozvinula RS, byla intratekální produkce anti-MOG vyšší než u dětí s ADEM. Léčba dětí s ADS zahrnuje převážně podávání steroidů, IVIG, ale v případě relapsů je zvažována terapie beta-interferonem a glatirameracetátem. Je otázkou do budoucna, zda by měl průkaz přítomnosti anti-MOG u dětí s ADSl tyto terapeutické přístupy modifikovat.

(moa)

Zdroj: Dale R. C. et al. Autoantibodies against aquaporin-4 and myelin oligodendrocyte glycoprotein in paediatric CNS demyelination: Recent developments and future directions. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2012 (1): 116–122

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Konopný extrakt v léčbě roztroušené sklerózy: výstupy ze studie MUSEC

Otázka perorálního využití konopného extraktu v léčbě roztroušené sklerózy stále budí pozornost jak laické, tak odborné veřejnosti. Předkládané sdělení přináší zprávu o výsledcích studie MUSEC (Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis), jejímž cílem bylo doložit zjištění předchozích studií založených na sledování pacientů.

Riziko rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou – výsledky kanadské studie

Data týkající se rizika rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou nekonzistentní. Z publikovaných dat se dokonce zdála existovat možnost diagnostického opomíjení. Kanadští autoři se zabývali právě rizikem výskytu různých tumorů a jejich velikostí v době diagnostikování v kohortě pacientů trpících RS, kterou srovnávali s obecnou populací.

Lze roztroušenou sklerózu považovat za civilizační chorobu?

Podle výsledků švýcarské studie publikované v červenci 2012 v časopise Neuroepidemiology je pravděpodobné, že zvýšení rizika výskytu roztroušené sklerózy v rozvinutých zemích není dáno pouze zeměpisnou šířkou, ale je spojeno spíše se životním stylem charakterizovaným konzumním způsobem života.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy