Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Přítomnost lipidových specifických IgM proužků v mozkomíšním moku může být spojena s menším rizikem rozvoje PML při léčbě natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Přítomnost lipidových specifických IgM proužků v mozkomíšním moku může být spojena s menším rizikem rozvoje PML při léčbě natalizumabem

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) je vážná nežádoucí příhoda spojená s podáváním natalizumabu pozorovaná u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Riziko PML narůstá u jedinců séropozitivních pro anti-JCV protilátky, při delším trvání léčby natalizumabem a po předchozí expozici imunosupresivům. Autoři ze Španělska zkoumali, zda přítomnost lipidových specifických IgM oligoklonálních proužků v mozkomíšním moku, tedy markeru vysoce aktivního zánětu provázejícího RS, může pomoci lépe identifikovat ty léčené jedince, kteří jsou schopni se lépe vypořádat s potenciálním imunosupresivním efektem natalizumabu, což by mohlo vést ke snížení rizika vývoje PML.

Autoři studovali 24 pacientů s RS, kteří vyvinuli PML, a dále 343 pacientů, u kterých se v průběhu terapie natalizumabem tato komplikace neobjevila. Stanovení IgM proužků bylo provedeno dvěma metodami – elektrofokusací a imunodetekčně.

U pacientů léčených natalizumabem byly IgM proužky nezávisle asociovány se sníženým rizikem rozvoje PML (OR = 45,9, 95% CI 5,9–339,3; p < 0,0001). Pacienti s pozitivitou IgM proužků i anti-JCV protilátek měli podobně nižší riziko rozvoje PML jako ti, kteří byli anti-JCV negativní. Vyšší riziko bylo pozorováno u pacientů se séropozitivitou anti-JCV infekce a současně nepřítomností IgM proužků – tito představovali 19 % z celé kohorty (OR = 59,71, 95% CI 13,6–262,2).

Z tohoto výzkumu autoři vyvozují fakt, že přítomnost IgM proužků v mozkomíšním moku vyjadřuje stav, který může snižovat riziko rozvoje PML cestou minimalizace excesivní imunosuprese, jež může provázet léčbu natalizumabem.

(eza)

Zdroj: Villar L. M., et al. Lipid-specific IgM bands in csf associated with a reduced risk of developing pml during treatment with natalizumab. Ann Neurol – publikováno online 7. ledna 2015; doi: 10.1002/ana.24345

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změna dávkovacího schématu natalizumabu jako možná prevence PML?

Natalizumab je velmi účinná látka v terapii roztroušené sklerózy. Jedním z možných rizik spojených s léčbou tímto lékem je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Jelikož byl prokázán jednoznačný benefit léčby natalizumabem u široké populace pacientů s RS, je velmi důležité najít strategie, které by umožnily užívat natalizumab i u vysoce rizikových pacientů pro rozvoj PML. Jedním z možných přístupů by mohla být změna dávkovacího intervalu – konkrétně jeho prodloužení.

Prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu u roztroušené sklerózy

Natalizumab je v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velmi účinný, jeho užívání je ale bohužel spojeno s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Hledají se proto různé cesty, jak riziko rozvoje této komplikace minimalizovat. Jednou z těchto cest je prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu (extended interval dosing – EID).

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy