Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Přežívání nemocných s roztroušenou sklerózou se prodlužuje

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.9.2015

Přežívání nemocných s roztroušenou sklerózou se prodlužuje

Doba přežití se u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) prodlužuje, nicméně stále zůstává asi o 7 let kratší ve srovnání s očekávanou délkou přežití populace obecně.

Výsledky studie publikované v květnu 2015 v časopise Neurology hodnotily data týkající se zdraví a úmrtí populace provincie Manitoba v Kanadě, a to mezi lety 1984 a 2011. Do studie bylo zařazeno 5797 nemocných s RS, jejichž data byla porovnána s kontrolní skupinou čítající 28807 osob. Obě skupiny se shodovaly v pohlaví, roku narození či oblasti, ve které žily.

Výsledky studie ukázaly, že medián délky života byl u nemocných s RS 75,9 roku oproti 83,4 roku v kontrolní skupině. Ukázalo se, že většina nemocných s RS může očekávat dlouhodobé přežívání. Z výsledků studie se dá vyvozovat, že nemocní s RS nyní žijí déle, než tomu bylo v minulosti. Předchozí studie odhadovaly desetiletý rozdíl mezi očekávanou délkou života nemocných s RS a zdravé populace, v aktuální studii byl tento rozdíl jen 7 let.

Vědci si tedy následně přirozeně položili otázku, zda je toto výsledkem zavedení efektivnější léčby. Na tuto otázku nicméně nemohli dát odpověď, protože studie nehodnotila cíleně typ léčby. Toto musí být vyhodnoceno v dalších pracích.

Relativní riziko úmrtí nemocných s RS narůstalo u mladšího věku (3,65 u mladších 40 let oproti 2,88 u nemocných ve věku 40–59 let a 1,80 u nemocných starších 80 let). Data dále ukázala, že 44 % nemocných s RS zemřelo z důvodů spojených s RS či komplikacemi. Toto se v průběhu léčby změnilo jen málo. Dalšími častými příčinami smrti byla kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění či nemoci dýchacího systému.

Lze tedy konstatovat, že u nemocných s RS je přežívání kratší, než by bylo v dané populaci očekáváno. U nemocných s RS byly komorbidity spojené s vyšším rizikem úmrtí.

(eza)

Zdroj: Ruth A. M. et al. Effect of comorbidity on mortality in multiple sclerosis. Neurology – publikováno online 27. května 2015; http://www.medscape.com/viewarticle/845602

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv natalizumabu na náladu a kognitivní funkce

Únava a kognitivní či afektivní poruchy jsou častými a významnými symptomy roztroušené sklerózy (RS). Léčba natalizumabem vede jednoznačně ke zlepšení poruch spojených s hybností či mobilitou u pacientů s relaps-remitentní RS (RRRS). Předkládaná studie hodnotila efekt natalizumabu na jiné než fyzické projevy – hodnotila únavu, pozornost či depresivní projevy v průběhu léčby natalizumabem.

Zvládnutí fulminantního vzplanutí roztroušené sklerózy podáním rituximabu – kazuistika

Maligní forma roztroušené sklerózy (RS) je velmi vzácným typem onemocnění. Jeho klasickým obrazem je velmi rychlá progrese nemoci, která může vést k významné nemohoucnosti, či dokonce ke smrti.

Subkutánní pegylovaný interferon beta-1a – terapeutický efekt u roztroušené sklerózy

Subkutánní podávání pegylovaného interferonu (PEG-INF) beta-1a v dávce 125 µg v intervalu 2 či 4 týdny bylo sledováno ve studii fáze 3 ADVANCE. Jelikož chyběla možnost přímého srovnání, provedli autoři také metaanalýzu umožňující dosáhnout alespoň nepřímého srovnání relativního účinku, bezpečnosti a tolerability PEG-INF s jinými dostupnými injekčními léčivy používanými v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy