Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Prevalence a společný výskyt úzkostných stavů, deprese a únavnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 25.4.2013

Prevalence a společný výskyt úzkostných stavů, deprese a únavnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované neurodegenerativním zánětlivým procesem. Průběh choroby bývá vysoce proměnlivý. Je známo, že RS je doprovázena úzkostnými stavy, únavností a depresemi, prevalence těchto přidružených chorob je rovněž značně kolísající. Úzkostné stavy se vyskytují zhruba u 23,5–41 % pacientů s RS, únavnost je pak udávána u 60–92 % pacientů s RS, přičemž 30–55 % dotázaných tento symptom uvádí jako nejvíce invalidizující. Prevalence depresivních stavů je uváděna v rozmezí 10–42 %. Deprese je považována za rizikový faktor pro sebevražedné představy a sebevražedné sklony u pacientů s RS, stejně tak úzkostnost bývá spojována se sebevražednými záměry a sebepoškozováním nemocných s RS. Udává se, že tendence ke spáchání sebevraždy je u populace s RS dvakrát vyšší než v obecné populaci.

Autoři prospektivní studie měli za cíl primárně zjistit prevalenci zmíněných neuropsychických komorbidit a jejich asociaci s časově proměnnými faktory (věk, roční období, délka trvání nemoci a stupeň invalidity) u pacientů s klinicky potvrzenou RS. Sekundárním cílem bylo sledování prevalence těchto faktorů během určitého období a zjištění společného souběhu deprese, úzkosti a únavnosti u pacientů s RS.

Studie se zúčastnilo 198 pacientů s RS, sledování probíhalo v 6měsíčních intervalech po dobu 2,5 roku. K měření stupně úzkosti a deprese byl použit dotazník The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) s cut-off hranicí > 7. Pro hodnocení únavnosti bylo použito skórování dle Fatigue Severity Scale (FSS) s cut-off hranicí ≥ 5.

Ze zjištěných dat vyplynulo, že ve vstupním souboru pacientů s RS byla prevalence úzkostných stavů 44,5 % (95% CI 37–51 %), depresí 18,5 % (95% CI 12,6–23,4 %) a únavnosti 53,7 % (95% CI 47–61 %). Únavnost byla běžnější u mužů (RR 1,29, p = 0,01). Prevalence úzkostných stavů (ale ne deprese nebo únavnosti) se u observované skupiny snížila o 8,1 % ročně (RR 0,92, 95% CI 0,86–0,98, p = 0,009), změna byla více vyjádřena u žen (14,6 %, RR 0,85, 95% CI 0,79–0,93, p < 0,001) než u mužů (2,6 %, RR 1,03, 95% CI 0,90–1,17, p = 0,77). Nebyly zjištěny zjevné sezónní rozdíly v prevalenci jakéhokoliv ze 3 sledovaných faktorů.

Závěrem bylo konstatováno, že úzkostné stavy, deprese a zvýšená únavnost mají tendenci se souběžně vyskytovat u pacientů s RS. Tento nález by mohl být podkladem pro zkoumání patrně společné etiopatogeneze zmíněných chorobných stavů.

(moa)

Zdroj: Wood B., van der Mei I., Ponsonby A. L., Pittas F., Quinn S., Dwyer T., Lucas R., Taylor B. Prevalence and concurrence of anxiety, depression and fatigue over time in multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 Feb; 19 (2): 217–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tabulka průměrného funkčního postižení u roztroušené sklerózy podle délky trvání choroby

Američtí odborníci vytvořili tabulku, která ukazuje průměrnou závažnost funkčního omezení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) podle délky trvání choroby. Pomocí ní je možné i bez neurologického vyšetření porovnávat míru postižení a rychlost jeho progrese u různých populací.

Je možné odlišení familiární a sporadické formy roztroušené sklerózy dle MRI?

Role genetické predispozice v rozvoji roztroušené sklerózy (RS) je všeobecně přijímána a informace o podobné predispozici může být pro rodinné příslušníky velmi důležitá. Američtí lékaři se ve své studii vydané v Multiple Sclerosis Journal zaměřili na nález na MRI a snažili se zjistit, zdali by tato metoda mohla být v odlišení sporadického a familiárního onemocnění přínosná.

Příjem alkoholu a kofeinu nesouvisí s rizikem vzniku roztroušené sklerózy

V laické i odborné veřejnosti stále zaznívají dotazy týkající se rizika vzniku roztroušené sklerózy (RS) při zvýšené konzumaci alkoholu a kofeinu. Nicméně donedávna nebyly provedeny žádné prospektivní studie, které by tuto spojitost blíže objasnily. Lednové vydání Multiple Sclerosis však přináší výsledky práce amerických vědců, která vyústila v zajímavá zjištění.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy