Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Prediktivní hodnota intratekální syntézy IgM u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2011

Prediktivní hodnota intratekální syntézy IgM u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

U roztroušené sklerózy (RS) je pozorována intratekální syntéza imunoglobulinu IgM u 41 % dospělých a 55 % pediatrických pacientů s nástupem nemoci před 16. rokem života. Tento údaj potvrzuje, že humorální imunologická odpověď u pacientů s RS je podobná jak v dětském, tak i dospělém věku, rozdílné je však množství syntetizovaných IgG a IgM protilátek. Intratekální (ith) syntéza IgM však u RS nepředstavuje indikátor akutní fáze onemocnění. U dospělých pacientů byla tvorba ith-IgM považována za prognostický znak rychlé progrese onemocnění.

Studie autorů z německého Gottingenu se zabývala otázkou prediktivní hodnoty tvorby intratekálního IgM u pediatrických pacientů s RS. Do studie bylo zařazeno 70 dětí mladších 16 let, které byly sledovány po dobu v průměru 10,4 roku (rozmezí 0,4-55,8 roku). Pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle nové a velmi senzitivní kvantitativní analýzy kvocientu cerebrospinální/sérový IgM (Reibergrams): první skupina (n = 44) se syntézou ith-IgM, druhá (n = 26) bez syntézy ith-IgM. Klinický průběh onemocnění včetně hodnocení EDSS (Expanded Disability Status Scale) byl porovnáván s hladinami IgM mezi oběma vyšetřovanými skupinami po pěti a po deseti letech.

Skupina dětí bez intratekální syntézy IgM měla vyšší počet atak v prvních dvou letech života a kratší dobu mezi první a následující atakou, ačkoliv tato hodnota nebyla statisticky signifikantní (p = 0,04; p = 0,15). U dívek bez intratekální syntézy IgM byl pozorován trend k vyššímu EDSS skóre po deseti letech než u skupiny s intratekální syntézou IgM.

Ze závěrů zmíněné studie je zřejmé, že intratekální syntéza IgM není spojena s rychlejším nástupem poškození CNS u pediatrických pacientů s RS. Přehodnocení dat z předchozích studií svědčících pro negativní prediktivní hodnotu intratekální syntézy IgM u dospělých pacientů s RS prokázalo, že nesrovnalosti byly způsobeny nevhodným metodologickým přístupem při hodnocení kvalitativní detekce oligoklonální IgM nebo lineárního IgM indexu.

(moa)

Zdroj: Stauch C, et al. Intrathecal IgM synthesis in pediatric MS is not a negative prognostic marker of disease progression: quantitative versus qualitative IgM analysis. Mult Scler 2011(Mar);17(3):327-334. doi: 10.1177/1352458510388543.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení nežádoucích kožních reakcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (IFN-β) a glatirameracetát (GA) jsou užívány k dlouhodobé léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Léky jsou aplikovány subkutánně nebo intramuskulárně (SC/IM). Zkušenosti z praxe ukazují, že pacienti často přeruší léčbu v prvních 6–12 měsících nebo ji užívají nepravidelně. Důvodem pro noncompliance jsou nežádoucí kožní účinky preparátů.

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou o historii sympózia Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.

Atrofie mozku u dětí s roztroušenou sklerózou

Problematice atrofizace mozku u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou byla věnovaná práce kanadských autorů publikovaná nedávno v medicínském periodiku NeuroImage.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy