Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Předchozí léčba zřejmě u pacientů s roztroušenou sklerózou ovlivňuje účinnost fingolimodu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 30.6.2014

Předchozí léčba zřejmě u pacientů s roztroušenou sklerózou ovlivňuje účinnost fingolimodu

Výsledky observační studie naznačují, že účinnost fingolimodu u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou, kteří byli v rámci předchozí terapie léčeni natalizumabem, je nižší než u ostatních pacientů.

Fingolimod je chorobu modifikující léčivo (DMA; z angl. disease-modifying agent) schválené pro terapii vysoce aktivní relaps-remitující roztroušené sklerózy (RS). Předkládaná studie hodnotila jeho účinnost a bezpečnost v podmínkách reálně klinické praxe a sledovala možnou roli klinických parametrů (včetně předchozí léčby) a parametrů MRI (magnetické rezonance) v predikci jeho účinnosti.

Do observační studie byli zahrnuti pacienti z 6 center pro léčbu RS v části Itálie Emilia-Romagna, u kterých byla ve sledovaném období (duben 2011 až červen 2013) zahájena léčba fingolimodem.

Celkem byla získána data od 127 pacientů, kteří byli sledováni průměrně 10 měsíců (rozmezí 1–22). Během studie bylo zaznamenáno 47 relapsů u 39 pacientů (30,7 %) a 32 nových T2 nebo gadoliniem značených (Gd+) lézí zaznamenaných MRI u 71 pacientů (45 %). Skóre rozšířené stupnice stavu invalidity (EDSS; z angl. Expanded Disability Status Scale) se na konci studie v porovnání se stavem na jejím začátku nelišilo. Závažné nežádoucí účinky se vyskytly u 3 pacientů (2,4 %). Klinická (41 %) a MRI aktivita onemocnění (54 %) byla častěji zaznamenána u pacientů, kteří byli před zařazením do studie léčeni natalizumabem. Předchozí léčba tímto biologikem zvyšovala riziko relapsu během 30 dnů (oproti ostatním DMAs; poměr šancí [OR; z angl. odds ratio]: 4,3; p = 0,011) i v rámci analýzy přežití (oproti ostatním pacientům; poměr rizika [HR; z angl. hazard ratio]: 1,9; p = 0,046).

Hlavními limity studie byly pouze malý počet zahrnutých subjektů a krátká doba jejich sledování. Pacienti, kteří byli před zařazením do studie léčeni natalizumabem, v porovnání s těmi, kteří byli léčeni pomocí jiného DMA, navíc vykazovali značně odlišné základní charakteristiky.

I přesto lze však z výsledků studie usuzovat na účinnost fingolimodu u pacientů s předchozí terapií jinými DMAs a jeho nižší efekt u těch, kteří byli v rámci předchozí terapie léčeni natalizumabem. 

(the)

Zdroj: Baldi E., Guareschi A., Vitetta F., et al.Previous treatment influences fingolimod efficacy in relapsing-remitting multiple sclerosis: results from an observational study.Curr Med Res Opin; 2014; doi: 10.1185/03007995.2014.921144.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná perorální antikoncepce má příznivý vliv na průběh roztroušené sklerózy

V retrospektivní studii se 174 ženami s roztroušenou sklerózou (RS) bylo podávání kombinované perorální antikoncepce zejména v kombinaci s imunomodulační léčbou spojeno s nižší závažností a příznivějším vývojem tohoto onemocnění.

Podávání chorobu modifikujících léků a nízký výskyt relapsů u roztroušené sklerózy před otěhotněním snižují riziko relapsů po porodu

Nové zjištění, že zvýšený výskyt relapsů roztroušené sklerózy (RS) po porodu není tak markantní u pacientek, které před otěhotněním užívaly chorobu modifikující léky a měly nízký roční výskyt relapsů, může být základem pro strategii léčby žen s RS, které plánují těhotenství.

Vitamín D jako časný prediktor aktivity a progrese roztroušené sklerózy

Studie týmu evropských a amerických autorů, jejímž předmětem byl původně vliv zahájení léčby RS interferonem beta-1b na její výsledky, dospěla k překvapivým závěrům, jak významně ovlivňuje koncentrace vitamínu D aktivitu a progresi onemocnění.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy