Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Předběžné britské výsledky studie TOP ukazují dobrou účinnost a předpokládanou bezpečnost natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.12.2013

Předběžné britské výsledky studie TOP ukazují dobrou účinnost a předpokládanou bezpečnost natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Předběžné výsledky britské části 10letého observačního programu TOP, který probíhá v Evropě, Kanadě a Austrálii a sleduje účinnost a bezpečnost natalizumabu v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS), ukázaly snížení ročního výskytu relapsů nezávisle na předchozí terapii, stabilní EDSS skóre a obvyklou bezpečnost léčby.

TOP je probíhající otevřená prospektivní studie, která bude trvat celkem 10 let. Zařazeni jsou pacienti, u kterých je poprvé nasazena léčba natalizumabem, ale kteří mohli dříve užívat jinou chorobu modifikující léčbu (DMT). Cílem této analýzy, publikované v listopadu 2013, bylo zhodnotit předběžné výsledky z hlediska účinnosti a bezpečnosti u pacientů ze Spojeného království po 12 až 18 měsících léčby natalizumabem.

K 1. červnu 2012 bylo v UK zařazeno 117 pacientů průměrného věku 39 let, z nichž 80 % tvořily ženy. Střední doba trvání RRRS byla 5,6 roku (rozmezí 0,4–25,3 roku) a při vstupu do studie bylo 35 % bez dosavadní léčby DMT, 50 % užívalo 1 DMT a 15 % > 1 DMT. Většina pacientů (61 %) byla ve studii sledována nejméně 12 měsíců a 39,3 % nejméně 18 měsíců. Roční výskyt relapsů klesl při léčbě natalizumabem z 2,26 při vstupu do studie na 0,38 (n = 117, p < 0,0001). Tento pokles byl nezávislý na předchozí léčbě RRRS a na předchozí frekvenci relapsů. Skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) bylo stabilní s průměrnou hodnotou 4,2 při vstupu do studie (n = 115), 4,0 po 6 měsících (n = 33), 4,4 po 1 roce (n = 19) a 4,3 po 2 letech (n = 9). Nebyly zaznamenány žádné případy progresivní multifokální leukoencefalopatie, malignity nebo oportunní infekce.

Budeme očekávat další dlouhodobější výsledky studie TOP týkající se účinnosti a bezpečnosti natalizumabu u RRRS v reálných podmínkách u velké populace pacientů.

(zza)

Zdroj: Hanna J., Rosen J. P., Smethurst C. Efficacy and safety of natalizumab treatment for relapsing-remitting multiple sclerosis: interim results of the tysabri® observational programme in the uk. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Nov; 84 (11): e2; doi: 10.1136/jnnp-2013-306573.179.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kvalitní důkazy o léčbě bolesti u roztroušené sklerózy chybí

Metaanalýza studií věnovaných léčbě bolesti u roztroušené sklerózy (RS) ukázala nedostatek kvalitních důkazů v této oblasti. A to přesto, že akutní a chronická bolest jsou nejčastěji uváděnými příznaky u této choroby s prevalencí až 83 %.

Omega-3, omega-6 mastné kyseliny v kombinaci s vitaminy A, E a γ-tokoferolem můžou být přínosem v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s 80 pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ukázala, že podávání omega-3 a omega-6 mastných kyselin s γ-tokoferolem (per os 1× denně před večeří po dobu 30 měsíců) významně snižuje roční výskyt relapsů a riziko trvalé progrese fyzického postižení, a to bez závažných nežádoucích účinků.

Vliv léčby roztroušené sklerózy na atrofii mozku a aktivitu lézí souvisí s její účinností proti funkčnímu postižení

Podle analýzy 13 studií zahrnujících 13 500 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) koreluje vliv léčby na atrofii mozku s její účinností proti funkčnímu postižení, a to nezávisle na vlivu této terapie na aktivitu mozkových lézí.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy