Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Použití vitaminu D u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 25.10.2016

Použití vitaminu D u pacientů s roztroušenou sklerózou

Hladina vitaminu D souvisí se vznikem a rozvojem kardiovaskulárních a autoimunitních onemocnění. V rámci sympozia věnovaného vztahu roztroušené sklerózy a vitaminu D vytvořili íránští vědci na základě výsledků experimentálních, epidemiologických a klinických studií konsenzuální doporučení, která v květnu 2016 publikovali v časopisu BMC Neurology.

Úvod

Vyšší prevalence roztroušené sklerózy (RS) je spojena s kratší délkou slunečního svitu, například v severských zemích. Optimální hladina vitaminu D stále nebyla − i přes 30 let trvající výzkum − nalezena, avšak hodnoty pohybující se v rozmezí 40−100 ng/ml jsou považovány za bezpečné a zároveň jsou asociované s nízkou aktivitou RS.

Klinické studie, které byly podkladem konsenzu, byly vybrány z databáze PubMed a Cochraneovy databáze, neměly ale jednotný design. Proto bylo jedním z cílů sympozia tyto údaje revidovat a přetvořit je do podoby praktických doporučení pro neurology.

Doporučení pro podávání a kontroly 

U pacientů s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou nebo izolovaným klinickým syndromem a nízkou hladinou vitaminu D (< 40 ng/ml) je odůvodněné jeho podávání. U pacientů trpících nedostatkem či závažnou deficiencí vitaminu D jsou doporučeny dávky až 50 000 IU týdně po dobu 8−12 týdnů. Účastníci sympozia také zvažovali potřebu sledování hladin vitaminu D, vápníku a compliance pacienta, a to na počátku suplementace. Následně by se mělo pokračovat dávkou 1500−2000 IU denně nebo adekvátní intermitentní dávkou při podávání vitaminu D týdně nebo měsíčně. Jeho hladina by měla být kontrolována alespoň 2× ročně.

Rovněž u pacientových příbuzných s vysokým rizikem daným věkem by měla probíhat suplementace vitaminem D při jeho insuficienci (hladina < 40 ng/ml) nebo při plánování těhotenství (prekoncepčně). Uvažovaná dávka 1500−2000 IU by byla dále podávána ve II. a III. trimestru gravidity a užívání vitaminu D by bylo ukončeno, jakmile by hladina dosáhla 100 ng/ml.

Závěr

Přestože zatím nejsou dostupná data z klinických studií, jeví se korekce nízkých hladin vitaminu D u pacientů s RS jako smysluplná. U hodnot pohybujících se v rozmezí 40−100 ng/ml nebyly zjištěny nežádoucí účinky, a naopak byly spojeny s nízkou aktivitou onemocnění.

(imt)

Zdroj: Jahromi S. R., Sahraian M. A., Togha M. et al. Iranian consensus on use of vitamin D in patients with multiple sclerosis. BMJ Neurol 2016 May 21; 16 (1): 76, doi: 10.1186/s12883-016-0586-3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autoimunitní onemocnění a těhotenství

Léčba autoimunitních onemocnění s sebou nese rizika nežádoucích účinků. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou v tomto ohledu těhotné ženy. Některé léky představují rizika nejen pro ně, ale i pro jejich nenarozené dítě (teratogenní efekt, riziko potratu). V těhotenství se ovšem mění i stav imunitního systému, což může ovlivnit průběh autoimunitní choroby u těchto žen.

Fampridin ve formě tablet s řízeným uvolňováním prokázal účinek na zlepšení motorických funkcí v léčbě roztroušené sklerózy

V časopisu Drugs byly v září 2013 publikovány výsledky 12měsíčního retrospektivního sledování nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Cílem studie bylo posoudit efekt léčby pomocí fampridinu na motorické funkce, rychlost chůze pacientů, jejich vytrvalost a celkovou soběstačnost.

Implantovaný míšní neurostimulátor zmírnil neuropatickou bolest a funkční omezení u pacienta s roztroušenou sklerózou

Američtí autoři nedávno publikovali kazuistiku pacienta s neuropatickou bolestí a funkčním omezením daným roztroušenou sklerózou, u kterého elektrická stimulace dorzální části míchy (SCS) míšním neurostimulátorem zobrazitelným na MRI vedla po 2 letech k významnému zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti, snížení spasticity a zlepšení taktilního čití.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy