Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Postupné vysazování natalizumabu může být spojeno s nižším rizikem relapsu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.6.2016

Postupné vysazování natalizumabu může být spojeno s nižším rizikem relapsu

Vysazení natalizumabu je spojeno s reaktivací roztroušené sklerózy (RS), a to pokud jde jak o MRI nálezy, tak i o klinické projevy. Zmírnit tuto reakci postupným vysazením léčiva se pokusil tým amerických autorů.

K vysazení se přistupuje nejčastěji u pacientů, kteří mají vysoké riziko vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Příčinou PML je aktivace JC viru, latentně přítomného v organismu. Aktivace může být způsobená protrahovanou imunosupresí, například právě při podávání natalizumabu. Natalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na integrin-α4 a zabraňuje tak adhezi leukocytů na endotel a jejich migraci do CNS. Zabraňuje však rovněž interakcím na úrovni kostní dřeně a střevní slizniční imunity a vede k imunosupresi. Rizikové je především užívání po dobu delší než 24 měsíců.

Design studie

Jednosměrně zaslepená randomizovaná klinická studie fáze IV porovnávala dva přístupy k vysazení natalizumabu. 50 nemocných s relabující RS, kteří užívali léčivo déle než 24 měsíců, bylo randomizováno k okamžitému nebo postupnému vysazení natalizumabu. Byli sledováni po dobu 12 měsíců a jejich stav byl hodnocen jak klinicky, tak pomocí MRI. Pacienti s okamžitým vysazením ukončili terapii nárazově. Pacienti s postupným vysazením obdrželi o dvě infuze více, a to v týdnu 6 a 8. Terapie dalším léčivem (interferon, fingolimod, dimethyl-fumarát, teriflunomid) byla zahájena 1−6 měsíců po poslední infuzi natalizumabu.

Výsledky

Ve srovnání se skupinou s postupným vysazením se v období 12 měsíců od poslední infuze natalizumabu ve skupině s okamžitým vysazením projevilo více relapsů (28 vs. 8; p = 0,007). Nejvíce relapsů bylo zaznamenáno do 3 měsíců od vysazení (20 vs. 7; p = 0,012). Okamžité vysazení také bylo spojeno s vyšším počtem nových T2 lézí v období 6−12 měsíců od vysazení (p = 0,025) a také s větším objemem těchto lézí v období 0−12 měsíců od vysazení (1,1 vs. 0,1 ml; p = 0,024). V této skupině a stejném časovém intervalu se vyskytlo také více T1 hypointenzních lézí (p = 0,005) a obdobného výsledku bylo dosaženo i v intervalu 0−6 měsíců (p = 0,026).

Závěr

Potvrdilo se, že vysazení natalizumabu je spojeno s reaktivací onemocnění. Protokol postupného vysazení se v rámci této kohorty pacientů projevil jako výhodný. Pacienti, kteří natalizumab vysadili postupně, měli nižší počet relapsů i nižší množství nových MRI lézí.

(jam)

Zdroj: Weinstock-Guttman B. et al. Randomised natalizumab discontinuation study: taper protocol may prevent disease reactivation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016 Jan 18; pii: jnnp-2015-312221; doi: 10.1136/jnnp-2015-312221 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Emocionální zátěž spojená se stanovením diagnózy roztroušené sklerózy a s její léčbou

Deprese a úzkost se u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) vyskytují často. Navíc se ukazuje, že jsou poměrně často přítomné již v době diagnózy.

Použití fampridinu s prodlouženým uvolňováním v terapii poruch chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Porucha chůze je jedním z častých příznaků roztroušené sklerózy (RS) a obvykle výrazně zhoršuje kvalitu života pacientů. Tým španělských neurologů si vytyčil za cíl sestavit doporučení pro terapii poruch chůze u nemocných s RS. Jejich práce seznamuje s možnostmi skórování tíže poruch chůze a přináší tipy pro terapii fampridinem s prodlouženým účinkem.

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Před pár dny se v odborných databázích objevil podivuhodný počin. Světlo světa spatřila mapa vyjadřující frekvenci výskytu ložisek roztroušené sklerózy v mozku.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy