Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Pohlaví jako určující faktor incidence relapsů a progresivního průběhu RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.12.2013

Pohlaví jako určující faktor incidence relapsů a progresivního průběhu RS

Říjnové online vydání časopisu Brain přineslo zajímavá zjištění týkající se vlivu pohlaví na incidenci relapsů a průběh nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Krom toho autoři zmiňované práce porovnávali také vliv věku a trvání choroby na celkovou incidenci relapsů.

Anualizovaná míra relapsů byla vypočtena pomocí registru MSBase. Pacienti s nekompletními údaji a ti, kteří byli sledováni po dobu kratší než jeden rok, byli ze studie vyloučeni. Incidence relapsů v průběhu 40 let trvání RS nebo 70 let věku byly porovnány mezi ženami a muži. Poměr žen k mužům stratifikovaný dle ročního počtu relapsů byl následně vyhodnocen s ohledem na dobu trvání nemoci a věk pacienta a pak srovnáván mezi pacienty s relabující a primárně progresivní RS.

Studijní kohorta sestávala z 11 570 vhodných pacientů s relabující RS a 881 pacientů s primárně progresivní RS. U jedinců s relabující formou nemoci (82 552 pacientoroků) bylo zaznamenáno celkem 48 362 relapsů. Frekvence relapsů byla u žen o 17,7 % vyšší než u mužů. Během prvních pěti let se poměr žen k mužům zvýšil z 2,3:1 (u pacientů bez relapsů) na 3,3:1 (u pacientů se 4 a více relapsy za rok). Vliv pohlaví hrál významnější roli v případě delšího trvání nemoci a vyššího věku pacienta (P < 10-12). Nicméně poměr žen k mužům u pacientů s relabující RS a u těch bez relapsů nemoci v daném roce byl dvakrát vyšší než u pacientů s primárně progresivní RS. Věk pacientů pak určoval pokles incidence relapsů s větší významností než samotná doba trvání onemocnění (P < 10-12).

Ženy jsou tedy predisponovány k vyššímu výskytu relapsů než muži. Tento rozdíl však nevysvětluje výrazně nižší počet žen oproti mužům s primárně progresivní RS. Pokles relapsů v průběhu času pak úzce souvisí spíše s věkem pacienta než s dobou trvání nemoci.

(mik)

Zdroj: Kalincik T., Vivek V., Jokubaitis V., et al. On behalf of the MSBase Study Group. Sex as a determinant of relapse incidence and progressive course of multiple sclerosis. Brain. Publikováno on-line 18. října 2013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kvalitní důkazy o léčbě bolesti u roztroušené sklerózy chybí

Metaanalýza studií věnovaných léčbě bolesti u roztroušené sklerózy (RS) ukázala nedostatek kvalitních důkazů v této oblasti. A to přesto, že akutní a chronická bolest jsou nejčastěji uváděnými příznaky u této choroby s prevalencí až 83 %.

Omega-3, omega-6 mastné kyseliny v kombinaci s vitaminy A, E a γ-tokoferolem můžou být přínosem v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s 80 pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ukázala, že podávání omega-3 a omega-6 mastných kyselin s γ-tokoferolem (per os 1× denně před večeří po dobu 30 měsíců) významně snižuje roční výskyt relapsů a riziko trvalé progrese fyzického postižení, a to bez závažných nežádoucích účinků.

Vliv léčby roztroušené sklerózy na atrofii mozku a aktivitu lézí souvisí s její účinností proti funkčnímu postižení

Podle analýzy 13 studií zahrnujících 13 500 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) koreluje vliv léčby na atrofii mozku s její účinností proti funkčnímu postižení, a to nezávisle na vlivu této terapie na aktivitu mozkových lézí.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy