Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Podpůrný efekt dimethylfumarátu u nově diagnostikovaných pacientů s relabují-remitující roztroušenou sklerózou slibuje lepší klinické výsledky při časnějším zahájení léčby

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.7.2016

Podpůrný efekt dimethylfumarátu u nově diagnostikovaných pacientů s relabují-remitující roztroušenou sklerózou slibuje lepší klinické výsledky při časnějším zahájení léčby

Roztroušená skleróza (RS) je demyelinizační neurodegenerativní onemocnění zánětlivého původu, které postihuje centrální nervový systém. Ročně touto nemocí onemocní celosvětově asi 2 miliony lidí; přibližně dvě třetiny tvoří relabující-remitující forma nemoci (RRMS). Právě ta je ovlivnitelná dimethylfumarátem (DMF). Post hoc analýza studií DEFINE, CONFIRM a ENDORSE naznačuje, že časné zahájení terapie pomocí DMF s prodlouženým uvolňováním u nově diagnostikovaných pacientů by mohlo mít v praxi lepší klinické výsledky než léčba zahájená s prodlevou.

Autoři zpětně zkoumali výše uvedené studie za účelem zjistit, jak efektivní je léčba DMF pro nově diagnostikované pacienty s RRMS. Doba následného sledování byla minimálně 6 let. Za nově diagnostikované pacienty byli v rámci této analýzy považováni všichni, u kterých byla diagnóza RS stanovena během 1 roku předcházejícího zahájení studií DEFINE a CONFIRM a dosud nebyli nijak léčeni nebo užívali pouze samotné kortikosteroidy.

Analyzované studie

V rámci 2 roky trvající studie CONFIRM byli dobrovolníci rozděleni do 4 skupin: skupina s DMF užívaným v dávce 240 mg 2× denně, skupina s DMF užívaným ve stejné dávce 3× denně, skupina s glatiramer-acetátem a skupina s placebem. V rámci rovněž 2 roky trvající studie DEFINE byli pacienti randomizováni do stejných skupin, s výjimkou glatiramer-acetátu, který zde jako aktivní komparátor použit nebyl. Do navazující studie ENDORSE byli jedinci užívající DMF v rámci obou studií převedeni se stejným dávkováním a jedinci na placebu a glatiramer-acetátu rerandomizováni na DMF 2× denně versus 3× denně. Dle korekce z roku 2014 byli pacienti, kteří byli v rámci studie ENDORSE původně léčeni DMF 3× denně, převedeni na schválenou standardní dávku 2× denně.

Výsledky

Do analýzy byli zařazeni jedinci ze studií DEFINE a CONFIRM užívající placebo (85 osob), již byli dále ve studii ENDORSE léčeni DMF 2× denně, a dále ti pacienti, kteří brali DMF 2× denně (144 osob) trvale. Úspěšnost léčby byla kvantifikována pomocí roční míry relapsů (ARR − annualized relapse rate). Data byla analyzovaná pomocí binomického regresního modelu adjustovaného z počáteční hodnoty Kurtzkeho stupnice postižení, věku, regionu a počtu relapsů v roce před zařazením do studie.

V průběhu 4. roku studie ENDORSE byla AAR pro skupinu léčenou v obou předchozích studiích DMF (DMF/DMF) 0,137 (95% interval spolehlivosti [CI]; 0,101−0,186) a u skupiny převedené z placeba na DMF (PBO/DMF) 0,168 (95% CI; 0,113−0,252), což znamená 19% snížení rizika relapsů (p = 0,3988). Zajímavá však byla i skupina pacientů převedených z placeba na DMF. Zde bylo patrné výrazné zlepšení z počáteční AAR 0,260 (95% CI; 0,182−0,372) ve studiích DEFINE a CONFIRM na konečných 0,102 (95% CI; 0,0604−0,163), což znamená snížení rizika relapsu až o 61 % oproti situaci v období studií DEFINE a CONFIRM (p < 0, 0001).

Podíl pacientů s potvrzenou 24týdenní progresí postižení činil ve skupině DMF/DMF 15,7 % (95% CI; 15,9−36,2 %) a ve skupině PBO/DMF 24,3 % (95% CI; 15,9−36,2%), což znamená snížení rizika relapsů u skupiny DMF/DMF oproti PBO/DMF o 49 % (p = 0,0397).

Závěr

Z léčby bezesporu klinicky profitovaly obě skupiny dobrovolníků. U skupiny původně léčené placebem bylo sice patrné velmi výrazné zlepšení AAR po převedení na DMF, ale skupina od počátku léčená DMF měla oproti pacientům léčených DMF s prodlevou (PBO/DNF) výrazně nižší rizika potvrzené 24týdenní progrese postižení a stejně tak i lepší dosaženou AAR. Navíc efekt DMF byl ale u nově diagnostikovaných pacientů oproti ostatním nemocným obecně výraznější. Všechna tato zjištění naznačují, že intervence již v časných stadiích RRMS mohou zlepšit výsledky léčby a dlouhodobě zpomalit destrukci nervové tkáně.

(ivh)

Zdroj: Gold R., Giovannoni G., Phillips J. T. et al. Sustained effect of delayed-release dimethyl fumarate in newly diagnosed patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: 6-year interim results from an extension of the DEFINE and CONFIRM studies. Neurol Ther 2016 Mar 1 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fampridin zlepšuje nejen chůzi, ale pomáhá i s manuální dysfunkcí

Osoby postižené roztroušenou sklerózou běžně trpí poruchami chůze a funkce horních končetin. Zatímco chůze je široce diskutovaným tématem a je známo, že má na kvalitu života těchto osob značný vliv, manuální dysfunkce zatím získává pozornost odborné veřejnosti jen okrajově.

Roztroušená skleróza a mateřství

Roztroušená skleróza (RS) nemá významný vliv na schopnost otěhotnět, na vývoj plodu ani na průběh a výsledek těhotenství. To platí pro onemocnění mužů i žen, proto by pacienti měli být v reprodukčních plánech podporováni.

Bolest jako příznak roztroušené sklerózy − kazuistika

Bolest je příznak, který se u nemocných roztroušenou sklerózou objevuje poměrně často. Zjištění příčiny bývá nelehké, stejně jako její léčba. Následující článek prezentuje neobvyklou kazuistiku, která byla publikována před několika týdny.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy