Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Podávání peginterferonu beta-1a pacientům s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou snižuje počet lézí na MRI po proběhlých relapsech

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2016

Podávání peginterferonu beta-1a pacientům s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou snižuje počet lézí na MRI po proběhlých relapsech

Cílem léčby nemocných s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS) je nejen snižovat počty relapsů, ale také zlepšit zotavení se pacientů z relapsu a snížit riziko další progrese postižení.

Na 67. výročním setkání American Academy of Neurology ve Washingtonu v dubnu 2015 byly prezentované výsledky post-hoc analýzy studie ADVANCE sledující korelaci mezi klinickými relapsy a počtem lézí na MRI u pacientů s RRMS léčených peginterferonem beta-1a (PEG-IFN).

ADVANCE je klinická studie fáze III zahrnující pacienty s RRMS ve věku 18–65 let. Prezentovaná analýza hodnotila data získaná do 48. týdne studie od 1012 pacientů, z nichž 512 bylo léčeno PEG-IFN podávaným 1× za 2 týdny a u 500 bylo podáváno placebo.

Byla nalezena významná korelace mezi relapsy a vývojem lézí patrných na MRI. Zřejmé to bylo především ve skupině s placebem, kde se u 87,5 % pacientů, u nichž došlo k relapsu, zároveň zvětšila nebo vyvinula nová T2 léze a u 73,3 % pacientů s relapsem došlo k vývoji nové T1-hypointenzní léze. Ve skupině léčené PEG-IFN se zvětšila nebo vyvinula nová T2 léze u 69,5 % pacientů s relapsem (o 20,6 % méně než v placebové skupině [p = 0,001]) a nová T1-hypointenzní léze se vyvinula u 56,1 % relabujících pacientů (o 23,7 % méně než v placebové skupině [p = 0,008]).

Podávání PEG-IFN pacientům s RRMS vedlo nejen ke snížení rizika relapsů, jak již prokázaly předchozí výsledky studie ADVANCE, ale zároveň zlepšilo zotavení se pacientů z relapsu, a to jak klinicky, tak radiologicky, což se prokázalo menším počtem lézí na MRI. Zatím není jasné, zda jde o primární neuroprotektivní efekt uplatňující se již při nástupu relapsu, nebo zda PEG-IFN působí až následně po poškození. Výsledky však potvrzují, že podávání PEG-IFN snižuje riziko další progrese postižení.

(blu)

Zdroj: Kieseier B., Arnold D. et al. In relapsing multiple sclerosis, peginterferon beta-1a reduces MRI lesions following relapses. [P7.256] 67th annual meeting of the American Academy of Neurology 2015, April 18–25, Washington
Dostupné na: http://www.abstracts2view.com/aan/view.php?nu=AAN15L1_P7.256

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy