Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Peginterferon beta-1a v terapii roztroušené sklerózy − výsledky studie ADVANCE

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.2.2016

Peginterferon beta-1a v terapii roztroušené sklerózy − výsledky studie ADVANCE

Pegylovaný interferon beta-1a určený k subkutánnímu podávání je lék vyvíjený pro terapii relabující-remitující roztroušené sklerózy. Z výsledků studie ADVANCE vyplývá, že je efektivním a bezpečným léčivem, které signifikantně snižuje počet relapsů autoimunitního onemocnění.

Úvod

Interferon beta-1a byl schválen pro léčbu relabující-remitující formy roztroušené sklerózy před více než 20 lety. I v současné době je stále považován za vysoce efektivní a bezpečnou metodu terapie. Malá molekula interferonu je však poměrně rychle vylučována ledvinami, což vede k nutnosti zkrácení intervalu podávání léku, rámcově jednou týdně až každý druhý den. Potřeba častého podávání léku přitom může být překážkou, která spolu s některými nežádoucími účinky spojenými s injekční aplikací léku může být příčinou nízké adherence k terapii.

Procesem pegylace dochází k vazbě molekuly polyethylenglykolu na povrch bílkoviny či lipozomu. Pegylace interferonu mění jeho farmakokinetické i farmakodynamické vlastnosti – vede ke snížení rychlosti proteolýzy, renální eliminace a imunogenicity, zvýšení poločasu cirkulace v plazmě a změnám v distribuci a absorpci. Díky těmto vlastnostem lze prodloužit dávkovací interval léku na několik týdnů. Účelem studie ADVANCE bylo ozřejmit účinnost a bezpečnost peginterferonu beta-1a podávaného jednou za 2 nebo 4 týdny.

Metodika studie

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie fáze III s paralelními skupinami hodnotila účinek peginterferonu beta-1a po 48 týdnech terapie. Mezinárodní studie probíhala ve 183 zdravotnických centrech ve 26 zemích. Výzkumu se zúčastnili jedinci ve věku 18−65 let s hodnotami na Kurtzkeho stupnici poškození ≤ 5 (Expanded Disability Status Scale [EDSS]).

Účastníci byli náhodně rozděleni do tří terapeutických skupin. Dvě skupiny podstoupily terapii peginterferonem beta-1a v dávce 125 μg 1× za 2 nebo za 4 týdny, třetí skupina pak dostávala placebo. Primárním cílem studio bylo zhodnocení roční míry relapsů. Dalším cílem bylo zhodnocení zánětlivých lézí pomocí magnetické rezonance.

Výsledky studie

Výzkumu se zúčastnilo celkem 1512 jedinců, z nichž 1332 (88 %) studii dokončilo. Počet relapsů byl signifikantně nižší u skupin podstupujících terapii peginterferonem beta-1a oproti placebu. Adjustovaná roční míra relapsů v případě terapie placebem činila 0,397 pacienta/rok (95% CI 0,328–0,481), při terapii peginterferonem beta-1a 1× za 2 týdny činila 0,256 (95% CI 0,206–0,318) a při terapii peginterferonem beta-1a 1× za 4 týdny činila 0,288 (95% CI 0,234–0,355).

U pacientů podstupujících terapii peginterferonem beta-1a také bylo zaznamenáno méně nových nebo již existujících zvětšujících se hyperdenzních lézí na T2 vážených snímcích oproti placebu (p < 0,0001). Incidence nežádoucích účinků byla srovnatelná ve všech terapeutických skupinách. Nejčastěji se jednalo o relaps onemocnění, dále o pneumonie a infekce močových cest. Bezpečnostní profil peginterferonu beta-1a se mezi jednotlivými dávkovacími schématy nelišil.

Závěr

Výzkum prokázal, že subkutánní aplikace peginterferonu beta-1a v dávce 125 μg 1× za 2 či 4 týdny signifikantně snižuje roční míru relapsů onemocnění při relabující-remitující formě roztroušené sklerózy.

(holi)

Zdroj: Calabresi P. A., Kieseier B. C., Arnold D. L. et al. Pegylated interferon β-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind study. Lancet Neurol 2014 Jul; 13 (7): 657−665; doi: 10.1016/S1474-4422(14)70068-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Kazuistika: roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza – současný výskyt

Koincidence roztroušené sklerózy (RS) a amyotrofické laterální sklerózy (ALS) byla v odborné literatuře zmíněna jen v souvislosti s několika málo případy. Kazuistika kanadských autorů popisující současný výskyt těchto chorob u jedné ženy upozorňuje mimo jiné na nezbytnost pečlivého sledování obtíží u pacientů trpících RS, které mohou být příznakem zcela jiného onemocnění.

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy