Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Peginterferon beta-1a u jedinců s narušenou renální funkcí

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2016

Peginterferon beta-1a u jedinců s narušenou renální funkcí

Všechny v současnosti schválené injekční preparáty užívané k léčbě roztroušené sklerózy (RS) vyžadují velmi častou aplikaci, což může pro chronicky nemocné jedince představovat značný dyskomfort. Pegylovaný interferon beta-1a byl vyvinut jako lék k terapii relabujících forem RS, který je možné aplikovat méně často (jednou za dva týdny), přičemž stále poskytuje obdobnou účinnost a bezpečnost jako ostatní užívané interferony. 

Vlivem renální insuficience na farmakokinetiku a farmakodynamiku preparátu se zabývala americká studie nedávno publikovaná v The Journal of Clinical Pharmacology. Jejím cílem bylo zjistit, zda je nutná úprava dávky peginterferonu beta-1a u osob s renální insuficiencí, či nikoliv.

Sledování se zúčastnilo 35 jedinců ve věku 36−75 let. Subjekty byly rozděleny do pěti skupin podle stupně narušení renálních funkcí určeného dle clearance kreatininu (CrCl) a odhadu glomerulární filtrace (GFR). Všem jedincům byla aplikována jedna subkutánně podaná injekce peginterferonu beta-1b v dávce 63 mg (n = 5) nebo 125 mg (n = 30).

Výsledky studie prokázaly zvýšení plochy pod koncentrační křivkou (AUC [30−53 %]) a maximální sérové koncentrace (Cmax [26−42 %]) u jedinců s mírným, středním a závažným poškozením renálních funkcí oproti zdravým subjektům. Hodnoty AUC a Cmax byly srovnatelné u osob s normální funkcí ledvin a jedinců v terminálním stadiu renálního onemocnění, kteří docházeli na hemodialýzu.

Bazální hladina neopterinu (biomarkeru farmakologické aktivity indukované interferonem beta-1a), jeho maximální koncentrace a AUC rostly se snižující se funkcí ledvin. Výsledky studie však neukazují na nutnost úpravy dávky peginterferonu beta-1a u jedinců s renální insuficiencí. Preparát byl dobře tolerován zdravými jedinci i osobami s různým stupněm postižení ledvinných funkcí a výskyt nežádoucích účinků byl srovnatelný napříč všemi testovanými skupinami.

(veri)

Zdroj: Hu X., Seddighzadeh A., Stecher S. et al.: Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of peginterferon beta-1a in subjects with normal or impaired renal function. J Clin Pharmacol 2015 Feb; 55 (2): 179−188.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy