Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Ovlivnění progrese relabující roztroušené sklerózy intramuskulárním interferonem beta-1a

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 1.11.2010

Ovlivnění progrese relabující roztroušené sklerózy intramuskulárním interferonem beta-1a

Součástí standardní a všeobecně akceptované léčby relabující roztroušené sklerózy je ovlivnění symptomů nemoci, včetně léčby akutních exacerbací. Na druhou stranu nebyla dosud k dispozici žádná terapeutická možnost, která by měnila progresi invalidity spojené s touto chorobou.

Cílem následující studie bylo stanovit, zda by interferon beta-1a mohl tuto progresivní, ireverzibilní, neurologickou invaliditu u relabující roztroušené sklerózy zpomalit. Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou, multicentrickou studii, do níž bylo zařazeno 301 pacientů s relabující roztroušenou sklerózou.

Pacientům bylo v týdenním intervalu podáváno 30 μg interferonu beta-1a v intramuskulární injekci. Primární výstupní proměnnou této studie bylo měření progrese invalidity na základě hodnocení dle Kurtzkeho stupnice EDSS (Expanded Disability Status Scale), přičemž léčba interferonem beta-1a vedla k jejímu prokazatelnému oddálení.

Kaplan-Meierův odhad podílu pacientů s progresí onemocnění do ukončení studie trvající celkem 104 týdnů byl 34,9 % ve skupině léčené placebem a 21,9 % ve skupině léčené interferonem beta-1a. Pacienti léčení interferonem beta-1a měli také signifikantně menší počet exacerbací (p = 0,03) a signifikantně menší počet i velikost gadoliniem se sytících lézí bílé hmoty mozkové v obraze magnetické rezonance (p = 0,02–0,05).

Po dvou letech byl roční podíl exacerbací 0,90 ve skupině léčené placebem a 0,61 ve skupině léčené interferonem beta-1a. Při léčbě nebyly zaznamenány žádné zásadní vedlejší účinky. Terapie interferonem beta-1a byla pro pacienty přínosná díky ovlivnění fyzické invalidity, snížení frekvence exacerbací a aktivity nemoci (měřeno gadoliniem se sytícími lézemi při zobrazení magnetickou rezonancí).

(pes)

Zdroj: Ann Neurol. 1996 Mar; 39 (3): 285–94. doi: 10.1002/ana.410390304

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapie interferonem beta u relabující-remitentní RS – studie QUASIMS

Interferon beta (IFNβ) je nejčastěji předepisovaným lékem pro pacienty s relabující roztroušenou sklerózou (RS).

Časné klinické prediktory a progrese ireverzibilní invalidity u RS

Roztroušená skleróza je nejčastějším chronickým onemocněním centrální nervové soustavy u mladých dospělých v západních zemích s incidencí 1/1 000 obyvatel.

Zahájení léčby intramuskulárním interferonem beta-1a během první epizody demyelinizace u RS


Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Toto onemocnění postihuje typicky ženy, a to ve věku mezi 20 a 40 lety.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy