Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Nový případ onemocnění mozku oportunní infekcí vyvolanou bakterií rodu Nocardia hlášený ve spojení s užíváním alemtuzumabu − kazuistika

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.9.2016

Nový případ onemocnění mozku oportunní infekcí vyvolanou bakterií rodu Nocardia hlášený ve spojení s užíváním alemtuzumabu − kazuistika

Anorexie negativně ovlivňuje funkci imunitního systému. Toto naznačuje předkládaná kazuistika pacientky s nízkým body mass indexem (BMI) léčené alemtuzumabem, která onemocněla oportunní infekcí mozku vyvolanou bakterií Nocardia. Tato infekce se objevila jako nová neurologická komplikace, protože její imunitní systém nezvládl imunitní dozor.

Následující kazuistika prezentuje případ pacientky s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRMS) a nízkým body mass indexem (BMI) léčené alemtuzumabem, která onemocněla oportunní infekcí mozku vyvolanou bakterií Nocardia. Autoři práce uvádějí, že se jedná o první podobný hlášený případ.

Časopis JAMA Neurology letos v dubnu publikoval kazuistiku 40leté ženy, která onemocněla mozkovou infekcí způsobenou bakterií rodu Nocardia po 5 měsících užívání alemtuzumabu. Pacientka měla v anamnéze léčbu pro sníženou funkci štítné žlázy, rekurentní infekce a poruchu příjmu potravy (anorexii). Její BMI při přijetí do nemocnice činil pouhých 14 kg/m2.

Pacientka před léčbou alemtuzumabem dostala celkem 80 infuzí natalizumabu. Jeho podávání bylo zastaveno pro relapsy a pozitivitu protilátek proti JCV (virus Johna Cunninghama). Terapie alemtuzumabem začala 18 týdnů po poslední dávce natalizumabu, kdy měla pacientka normální hodnoty mononukleárních leukocytů. Autoři ovšem poukazují na doporučený interval přerušení terapie RS biologickými látkami delší než 6 měsíců; přestávka mezi léčbou kratší než 3 měsíce s sebou každopádně nese riziko rekurence aktivity RS. Infekce vyvolaná bakterií rodu Nocardia napadá plíce a odtud se při poruše buněčné imunity šíří dále, přičemž může postihnout centrální nervový systém. Předchozí případy rozšíření infekce nokardiózou byly hlášeny u pacientů léčených alemtuzumabem s poruchami imunity – například s nehodgkinským lymfomem, lymfatickou leukemií nebo po transplantaci orgánů.

Alemtuzumab se váže na antigen CD52, který se vyskytuje na různých typech imunitních buněk včetně lymfocytů T nebo B, monocytů, makrofágů a eozinofilních leukocytů. U této pacientky nebyly známky poruchy lymfocytů, proto dostávala pravidelnou léčbu alemtuzumabem v dávce 12 mg/den po 5 dní. Tato dávka mohla být příliš vysoká vzhledem k nízkému BMI pacientky. Chybí údaje o léčbě nižší dávkou alemtuzumabu a není jasné, zda by po tomto snížení byla účinná.

Závěr

Autoři v souhrnu článku uvádějí, že nokardiovou infekci mozku je třeba přidat na seznam možných neurologických komplikaci spojených s léčbou alemtuzumabem. Tato kazuistika podtrhuje potřebu zvýšeného dohledu nad výskytem oportunních infekcí při podávání této léčby. Zvážit léčbu je potřeba zejména u imunosuprimovaných pacientů a opatrnosti je třeba též u pacientů s anorexií, přestože jejich počet leukocytů může být v normě. 

(imt)

Zdroj: Penkert H., Delbridge C., Wantia N. et al. Fulminant central nervous system nocardiosis in a patient treated with alemtuzumab for relapsing-remitting multiple sclerosis. JAMA Neurol 2016 Apr 4; doi: 10.1001/jamaneurol.2016.0146 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Implantovaný míšní neurostimulátor zmírnil neuropatickou bolest a funkční omezení u pacienta s roztroušenou sklerózou

Američtí autoři nedávno publikovali kazuistiku pacienta s neuropatickou bolestí a funkčním omezením daným roztroušenou sklerózou, u kterého elektrická stimulace dorzální části míchy (SCS) míšním neurostimulátorem zobrazitelným na MRI vedla po 2 letech k významnému zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti, snížení spasticity a zlepšení taktilního čití.

Fampridin zlepšuje nejen chůzi, ale pomáhá i s manuální dysfunkcí

Osoby postižené roztroušenou sklerózou běžně trpí poruchami chůze a funkce horních končetin. Zatímco chůze je široce diskutovaným tématem a je známo, že má na kvalitu života těchto osob značný vliv, manuální dysfunkce zatím získává pozornost odborné veřejnosti jen okrajově.

Roztroušená skleróza a mateřství

Roztroušená skleróza (RS) nemá významný vliv na schopnost otěhotnět, na vývoj plodu ani na průběh a výsledek těhotenství. To platí pro onemocnění mužů i žen, proto by pacienti měli být v reprodukčních plánech podporováni.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy