Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Nový nástroj pro strukturované sledování a léčbu roztroušené sklerózy v 5 dimenzích

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.1.2018

Nový nástroj pro strukturované sledování a léčbu roztroušené sklerózy v 5 dimenzích

Pro volbu vhodné individualizované léčby roztroušené sklerózy je potřeba znát fenotyp a dynamiku onemocnění, nález ze zobrazovacích metod, z mozkomíšního moku (CSF), předchozí chorobu modifikující léčbu (DMD) a aktivitu nemoci při použité DMD aj. V klinické praxi může být kombinace všech těchto informací špatně přehledná. Autoři z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem proto předkládají nástroj FAST (Five-Dimensional Approach for Surveillance and Therapy), který má pomoci neurologům v monitorování a léčbě pacientů s RS rozdělením všech informací do 5 dimenzí (pohledů).

Dimenze 1: Fenotyp

V této dimenzi zůstávají již zaběhnuté fenotypy RS: relabující-remitentní, sekundárně progresivní, primárně progresivní, klinicky izolovaný syndrom (CIS). Navíc sem autoři přidávají radiologicky izolovaný syndrom (RIS).

Dimenze 2: Dynamika onemocnění

Kromě současné stupnice Expanded Disability Status Scale (EDSS) zahrnuje dynamika onemocnění následující parametry:

  • aktivita: definovaná klinickým nálezem nebo zobrazením (neaktivní – aktivní – vysoce aktivní);
  • progrese: klinická progrese nezávislá na relapsu (přítomna – chybí);
  • disabilita: zhoršení disability v důsledku progrese nebo relapsu.

Dimenze 3: Diagnostické informace

Tato dimenze zahrnuje jednotlivé nálezy, které vedly k diagnóze CIS nebo RS. Jde o dobu výskytu prvních symptomů, první diagnózy, McDonaldova/MAGNIMS kritéria a laboratorní výsledky včetně analýzy CSF.

Dimenze 4: Chorobu modifikující léky

Farmakologická anamnéza pacienta, včetně aktuálně užívané DMD, informuje klinika o individuální dynamice onemocnění a nepřímo ukazuje na účinnost konkrétního léčiva u daného pacienta. Navíc může ukázat, zda pacient reaguje na DMD cílené na B, nebo T lymfocyty. Mohou zde být zahrnuty i relevantní parametry související s DMD, například sérové hladiny protilátek proti JC viru nebo počet lymfocytů.

Dimenze 5: Související zdravotní okolnosti

Popisuje další individuální aspekty ovlivňující rozhodování o léčbě: plánování rodiny, komorbidity relevantní pro určitou DMD. Pečlivé zvážení těchto skutečností umožní vybrat DMD s minimálními nežádoucími účinky a riziky pro pacienta.

Závěr

Tento nástroj shrnuje všechny klinicky relevantní informace, jako je fenotyp onemocnění, jeho aktivita, EDSS, diagnostická kritéria, předchozí DMD, délka trvání onemocnění a další okolnosti zdravotního stavu pacienta, ve strukturované podobě orientované na pacienta, kterou lze snadno aktualizovat.

(mir)

Zdroj: Yalachkov Y., Foerch C., Wahl M., Gehrig J. A proposal for a patient-oriented five-dimensional approach for surveillance and therapy in multiple sclerosis. Front Neurol 2017; 8: 313, doi: 10.3389/fneur.2017.00313.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Teriflunomid snižuje glutamátergní excitotoxicitu u myšího modelu roztroušené sklerózy

Předmětem studie autorů z univerzity v americkém Buffalu bylo ověřit dopad imunosupresivní léčby na změny v okruhu kortex – bazální ganglia – thalamus (CxBGTh) u myšího experimentálního modelu roztroušené sklerózy.

Využití optické koherentní tomografie v diagnostice a monitorování roztroušené sklerózy

Metaanalýza publikovaná v září 2017 v časopisu Lancet Neurology identifikovala vrstvy sítnice, jejichž atrofie je spojena s neurodegenerací u roztroušené sklerózy (RS). Vyšetření je možné pomocí optické koherentní tomografie a mohlo by mít význam při diagnostice a monitorování RS.

Které symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou nejvíce ovlivňují jejich vlastní hodnocení zdravotního stavu?

Roztroušená skleróza je polysymptomatické onemocnění. O tom, jak jednotlivé příznaky přispívají k vnímání zdraví samotným pacientem, je doposud známo jen málo. Cílem nové studie, které se účastnilo 1865 ambulantních pacientů s roztroušenou sklerózou, bylo zjistit vztah mezi závažností symptomů v 11 doménách zavedené škály a subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy