Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Nízká hladina vitaminu D je u pacientů léčených natalizumabem spojena s vyšší mírou relapsu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2013

Nízká hladina vitaminu D je u pacientů léčených natalizumabem spojena s vyšší mírou relapsu

Na možnou spojitost mezi deficitem vitaminu D a rozvojem relapsů již v minulosti upozornilo několik zajímavých prací. Američtí vědci se nedávno pokusili zjistit, nakolik mohou být hladiny vitaminu D spojeny se závažností roztroušené sklerózy (RS) a nakolik tyto nízké hladiny ovlivňují vznik časného relapsu nemoci u jedinců léčených natalizumabem.

Zmiňované studie se účastnili pacienti léčení natalizumabem (n = 118), u kterých byla zároveň stanovena hladina vitaminu D v zimním období na přelomu let 2009/2010. Počet relapsů v průběhu terapie natalizumabem byl určen retrospektivní analýzou. Závažnost RS pak byla odhadnuta pomocí MSSS skóre. Jako normální byly hodnoceny hladiny vitaminu D dosahující alespoň 50 nmol/l.

Pacientů s nízkými hladinami vitaminu D bylo celkem 45. V této skupině bylo 16 z 26 pacientů, u kterých došlo k relapsu rok před vstupním odběrem (4 pacienti měli vícečetné relapsy – všichni patřili do skupiny s nízkými hladinami), a 12 ze 17 pacientů s relapsem v následujícím roce. Mezi skupinou s nízkými a normálními hladinami vitaminu D byl nalezen signifikantní rozdíl v aktivitě RS rok před vstupním odběrem (p = 0,005) a aktivitě nemoci při následujících odběrech (p = 0,006). Co se týče MSSS skóre, nebyl mezi skupinami v žádném časovém bodu nalezen signifikantní rozdíl.

Závěrem lze tedy shrnout, že u pacientů s nízkými hladinami vitaminu D dojde k relapsu na terapii natalizumabem s větší pravděpodobností než u těch s normálními hladinami vitaminu D.

(mik)

Zdroj: Scott T. F., Hackett C. T., Dworek D. C., Schramke C. J. Low vitamin D level is associated with higher relapse rate in natalizumab treated MS patients. J Neurol Sci. Publikováno on-line 18. dubna 2013; pii: S0022-510X(13)00144-5; doi: 10.1016/j.jns.2013.03.020.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu jako markeru kardiovaskulárního rizika koreluje s aktivitou roztroušené sklerózy

Průřezová studie s 96 účastníky ukázala, že mladí pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) vykazují lipidový profil odpovídající časnému stadiu zvýšení kardiovaskulárního rizika (zvýšení sérových triglyceridů, oxidovaného LDL-cholesterolu a snížení HDL-cholesterolu). Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu navíc korelovala s aktivitou RS (skóre Expanded Diasability Status Scale, EDSS).

Domácí herní konzole Wii pomáhá při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou

Randomizovaná pilotní studie se 36 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří měli objektivní poruchu rovnováhy, ukázala zlepšení funkčních testů a skóre MSIS-29 po 12týdenním domácím tréninku rovnováhy pomocí balanční desky Wii Nintendo.

Farmakokinetika a farmakodynamika dalfampridinu u zdravých jedinců a pacientů s RS

Koncem minulého roku byly v on-line vydání Current Medical Research and Opinion publikovány výsledky farmakokinetické populační studie s dalfampridinem s prodlouženým uvolňováním (ER). Za použití dat z několika předchozích studií se autoři pokusili blíže popsat farmakokinetiku a farmakodynamiku dalfampridinu-ER v populaci, a to s ohledem na možnou variabilitu ve farmakokinetice i na proměnné, které ji mohou ovlivňovat.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy