Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Nežádoucí účinky natalizumabu jsou u pacientů s roztroušenou sklerózou vzácné

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2013

Nežádoucí účinky natalizumabu jsou u pacientů s roztroušenou sklerózou vzácné

Natalizumab, monoklonální protilátka inhibující přestup leukocytů přes hematoencefalickou bariéru, je celosvětově používán v terapii relabující-remitující roztroušené sklerózy (RRRS). Jako s každým jiným léčivem pojí se i s natalizumabem závažné nežádoucí účinky, což limituje jeho použití pouze na speciální neurologická centra. Autoři recentní brazilské studie si dali za cíl zhodnotit prevalenci a profil nežádoucích účinků natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

V práci byla retrospektivně zhodnocena data od 103 pacientů navštěvujících 16 brazilských neurologických center zabývajících se léčbou RS. Pacienti, kteří byli léčeni imunosupresivy před dobou kratší než 6 měsíců, byli ze studie vyloučeni. Za krátkodobé nežádoucí účinky byly považovány reakce, které se objevily během infuze natalizumabu nebo do 24 hodin po ní. Hodnoceny byly všechny mírné až závažné nežádoucí účinky zaznamenané v dokumentaci pacientů.

Studijní kohorta zahrnula 71 žen a 32 mužů průměrného věku 30,7 ± 11,2 roku. Všichni pacienti měli v době zahájení léčby klinicky aktivní onemocnění a nové léze potvrzené magnetickou rezonancí. Před první infuzí natalizumabu byly vyloučeny systémové infekce včetně tuberkulózy. Celkový počet infuzí byl 1 042, tedy průměrně 10,1 infuze na pacienta. U 76,7 % subjektů se nevyskytly žádné nežádoucí reakce během celkově 807 infuzí ani po nich. 23,3 % pacientů prezentovalo pouze mírné krátkodobé nežádoucí reakce (nejčastěji kožní reakce během infuze v 6,8 % případů a bolesti hlavy u 5,8 % pacientů), které nevyžadovaly přerušení léčby a byly zvládnuty standardní léčbou. Jeden pacient prodělal středně závažnou kožní mykotickou infekci, která vyžadovala hospitalizaci, a 2 subjekty závažné nežádoucí reakce, které vedly ke smrti (relaps RS během několika dnů po infuzi následovaný v jednom případě infarktem myokardu a ve druhém masivní respirační infekcí s respiračním selháním a septikémií). V obou případech nebylo možné jednoznačně prokázat, ale ani vyloučit vztah smrti pacienta a absolvované infuze natalizumabu.

Profil nežádoucích účinků natalizumabu ve studii byl příznivý. 97 % subjektů nemělo žádné nebo pouze mírné nežádoucí reakce. I když cílem studie nebylo hodnocení účinnosti natalizumabu, všichni neurologové udávali, že s jeho výsledky v léčbě agresivních forem RRRS byli spokojeni.

(The)

Zdroj: Fragoso Y. D. et al. Natalizumab adverse events are rare in patients with multiple sclerosis. Arq Neuropsiquiatr 2013; 71 (3): 137–141.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu jako markeru kardiovaskulárního rizika koreluje s aktivitou roztroušené sklerózy

Průřezová studie s 96 účastníky ukázala, že mladí pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) vykazují lipidový profil odpovídající časnému stadiu zvýšení kardiovaskulárního rizika (zvýšení sérových triglyceridů, oxidovaného LDL-cholesterolu a snížení HDL-cholesterolu). Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu navíc korelovala s aktivitou RS (skóre Expanded Diasability Status Scale, EDSS).

Domácí herní konzole Wii pomáhá při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou

Randomizovaná pilotní studie se 36 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří měli objektivní poruchu rovnováhy, ukázala zlepšení funkčních testů a skóre MSIS-29 po 12týdenním domácím tréninku rovnováhy pomocí balanční desky Wii Nintendo.

Farmakokinetika a farmakodynamika dalfampridinu u zdravých jedinců a pacientů s RS

Koncem minulého roku byly v on-line vydání Current Medical Research and Opinion publikovány výsledky farmakokinetické populační studie s dalfampridinem s prodlouženým uvolňováním (ER). Za použití dat z několika předchozích studií se autoři pokusili blíže popsat farmakokinetiku a farmakodynamiku dalfampridinu-ER v populaci, a to s ohledem na možnou variabilitu ve farmakokinetice i na proměnné, které ji mohou ovlivňovat.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy