Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Nejčastější nežádoucí účinky dimethylfumarátu v prvních třech měsících léčby

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2016

Nejčastější nežádoucí účinky dimethylfumarátu v prvních třech měsících léčby

Dimethylfumarát patří mezi nová léčiva používaná v terapii roztroušené sklerózy. V časopisu International Journal of MS Care byla v září 2015 publikována analýza incidence a závažnosti dvou nejčastějších skupin nežádoucích účinků, které se vyskytly v rámci klinických studií III. fáze.

Dimethylfumarát (DMF) je imunomodulační látka podávaná perorálně v terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRMS). Enterosolventní léková forma DMF svou účinnost prokázala v klinických studiích III. fáze DEFINE a CONFIRM, pozitivní vliv na velikost CNS lézí byl potvrzen také radiologickými metodami. V provedených klinických studiích byly rovněž zaznamenávány nežádoucí účinky (NÚ) léčby, které analyzoval mezinárodní tým autorů s českým zastoupením.

V rámci studií DEFINE a CONFIRM byly NÚ zaznamenávány lékaři při pravidelných kontrolách 1× za 4 týdny. Celkem byly získány údaje o NÚ od 1540 pacientů, kteří byli randomizováni a užívali buď 240 mg DMF 2× denně (n = 769), nebo placebo (n = 771). Studie sledovaly pacienty po dobu 2 let.

V období 2 let se gastrointestinální obtíže (bolest břicha, bolest v epigastriu, nauzea, zvracení a průjem) vyskytly celkem u 40 % pacientů léčených DMF a u 31 % pacientů ve skupině s placebem. Obtíže typu flushing (návaly horka, zarudnutí, svědění, pocit pálení) postihly 45 % pacientů léčených DMF a 8 % pacientů ve skupině s placebem. Nejčastěji se oba typy NÚ vyskytovaly v prvním měsíci léčby.

Autoři proto analyzovali období prvních tří měsíců léčby, v rámci kterých se gastrointestinální NÚ vyskytly u 27 %, resp. 17 % pacientů a flushing u 37 %, resp. 5 % pacientů. Většina NÚ byla mírné nebo středně závažné povahy a vymizela v dalším průběhu léčby. Pouze 3–4 % nemocných léčených DMF musela kvůli NÚ léčbu ukončit. U části pacientů byla zahájena symptomatická terapie, např. antidiaroiky, prokinetiky, antihistaminiky a dalšími běžnými léčivy.

Závěrem lze tedy konstatovat, že gastrointestinální obtíže a flushing jsou velmi častými NÚ léčby dimethylfumarátem, ve většině případů jsou však nezávažné, přechodné a jen u velmi malého počtu pacientů vedou k ukončení terapie.

(jam)

Zdroj: Phillips J. T., Selmaj K., Gold R. et al. Clinical significance of gastrointestinal and flushing events in patients with multiple sclerosis treated with delayed-release dimethyl fumarate. Int J MS Care 2015; 17 (5): 236–243; doi: 10.7224/1537-2073.2014-069.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy