Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab zlepšuje hybnost u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.3.2013

Natalizumab zlepšuje hybnost u pacientů s roztroušenou sklerózou

Pro pacienty trpící roztroušenou sklerózou (RS) je jednou ze zásadních očekávaných účinků podávané léčby zlepšení hybnosti (schopnosti chůze a s ní spojenou soběstačností). Ztráta těchto funkcí se může objevit jako výsledek neúplného zotavení z klinické exacerbace RS či jako výsledek postupně získávaného handicapu v případě nepříznivého průběhu RS. Zdá se, že natalizumab je lékem, který tyto funkce zlepšuje.

Autoři z Massachusetts v USA se zaměřili právě na efekt natalizumabu na hybnost, přesněji schopnost chůze u pacientů postižených RS, především ve formě relaps-remitující (RRRS) či sekundárně progresivní (SPRS) RS. Hybnost byla retrospektivně sledována u pacientů s danými formami RS a s hodnotami skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale score) ≥ 3,5, kteří byli zařazeni ve studiích AFFIRM a SENTINEL (pacienti s RRRS) či ve studiích MS231 (relabující SPRS) a DELIVER (nerelabující SPRS). Ke srovnání byly sledovány i výsledky pacientů ze studie IMPACT (intramuskulární interferon beta-1a terapie pro pacienty se SPRS). K hodnocení schopnosti chůze byl využit test maximální rychlosti chůze při chůzi na 25 stop (timed 25-foot walk – T25FW), ve kterém byl sledován vývoj maximální rychlosti. Odpověď pak byla definována jako zrychlení chůze v období kratším (6–9 měsíců) či delším (24–30 měsíců), a to ve vztahu k nejlepšímu času chůze zaznamenanému ještě před léčbou.

U pacientů léčených natalizumabem bylo zrychlení chůze 2–4krát výraznější než u pacientů, kteří dostávali placebo či intramuskulárně podávaný IFNβ-1a. Ti z pacientů, kteří na léčbu pozitivně odpověděli, ušli 25 stop průměrně o 24–45 % rychleji než ti jedinci, u kterých nebyla léčba úspěšná.

V dané analýze natalizumab prokázal schopnost zlepšovat funkce hybnosti a chůze u pacientů postižených průběhem RRRS. Zdá se, že může mít účinek i u pacientů se SPRS, což ale autoři doporučují ověřit ještě v dalších prospektivně vedených studiích.

(eza)

Zdroj: Cadavid D., Jurgensen S., Lee S. Impact of natalizumab on ambulatory improvement in secondary progressive and disabled relapsing-remitting multiple sclerosis. PLoS One 2013; 8 (1): e53297; doi: 10.1371/journal.pone.0053297

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Délka hospitalizace rodiček s roztroušenou sklerózou se neliší od obecné populace

Délka pobytu v porodnici po porodu se u matek s roztroušenou sklerózou a jejich novorozenců neliší od běžné populace. Výsledky retrospektivní kanadské studie můžou uklidnit pacientky s roztroušenou sklerózou, jejich rodiny i zdravotníky.

Vzestup, pád a návrat antiintegrinové terapie při léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je devastující autoimunitní onemocnění, při kterém zánětlivý proces v mozku a míše destruuje myelinové pochvy. Zhoršení převodu nervových vzruchů z důvodu demyelinizace neuronů má za následek různé fyzické či kognitivní poruchy (poruchy čití, motorické dysfunkce, optická neuritida, problémy s koordinací). Během opakovaných relapsů choroby dochází u mnoha pacientů k postupnému zhoršování jejich stavu.

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

V současné době je udáváno, že u 2–5 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou diagnostikovány příznaky choroby před 18. rokem života (pediatrický typ RS – POMS). I když výskyt RS u dětí není častý, stále více pozornosti je věnováno genetickým faktorům (např. HLA-DRB1 15. genotypu) a vlivům okolního prostředí (infekce virem Ebstein–Barrové, hypovitaminóza D), které mohou přispět k rozvoji nemoci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy