Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab zlepšuje funkční kapacitu pacientů s relaps-remitentní i sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.3.2013

Natalizumab zlepšuje funkční kapacitu pacientů s relaps-remitentní i sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je charakterizována postupným zhoršováním neurologických funkcí, což vede k významnému omezení schopnosti vykonávat běžné denní činnosti a ke snižování kvality života. Chorobu modifikující léčiva mají schopnost předcházet progresi onemocnění ovlivněním jeho přirozeného průběhu. Jedním z nich je natalizumab. Práce amerických autorů si dala za cíl retrospektivně zhodnotit vliv natalizumabu na funkční stav pacientů s relaps-remitentní RS (RRRS) nebo sekundárně progresivní RS (SPRS) s Expanded Disability Status Scale (EDSS) skóre ≥ 3,5, kteří byli zařazeni do předchozích klinických studií (AFFIRM, SENTINEL, IMPACT, OLYMPUS, DELIVER) srovnávajících účinnost natalizumabu oproti placebu nebo standardní léčbě (intramuskulární interferon beta-1a [IM IFNβ-1a] v 1 případě). Pro hodnocení efektu terapie byl použit Timed 25-Foot Walk Test (T25FW), měřící maximální hodnotu rychlosti chůze, které je pacient schopen dosáhnout. Pozitivní odpověď na léčbu byla definována jako vyšší rychlost chůze po kratší (6–9 měsíců) nebo delší (24–30 měsíců) době léčby ve vztahu k nejlepšímu výkonu pacienta před léčbou. Celkem bylo zahrnuto 906 subjektů (358 s RRRS ze dvou studií a 548 se SPRS ze tří studií). Většina pacientů byly ženy (64–77 %). EDSS skóre bylo mírně nižší u subjektů s RRMS (4,09 ± 0,56 až 4,11 ± 0,61) než se SPRS (5,2 ± 1,10 až 5,67 ± 0,99). Průměrný čas T25FW byl 14–17 s u pacientů s RRRS a 8 s u těch se SPRS (zdravé osoby dosahují většinou hodnot kolem 5 s). Ve větvi natalizumabu bylo 2–4× více respondérů než ve skupině placeba či IM IFNβ-1a. Pacienti s odpovědí na léčbu dosáhli vyšší rychlosti chůze oproti nonrespondérům průměrně o 24–45 %.

Natalizumab tak prokázal efektivitu u pacientů s RRRS. I u subjektů se SPRS je pravděpodobně efektivní, nicméně výsledky je nutné dále potvrdit prospektivními studiemi.

the

Zdroj: Cadavid D., Jurgensen S., Lee S. Impact of Natalizumab on Ambulatory Improvement in Secondary Progressive and Disabled Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. PLoS ONE 8 (1): e53297; doi:10.1371/journal.pone.0053297.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vzestup, pád a návrat antiintegrinové terapie při léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je devastující autoimunitní onemocnění, při kterém zánětlivý proces v mozku a míše destruuje myelinové pochvy. Zhoršení převodu nervových vzruchů z důvodu demyelinizace neuronů má za následek různé fyzické či kognitivní poruchy (poruchy čití, motorické dysfunkce, optická neuritida, problémy s koordinací). Během opakovaných relapsů choroby dochází u mnoha pacientů k postupnému zhoršování jejich stavu.

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

V současné době je udáváno, že u 2–5 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou diagnostikovány příznaky choroby před 18. rokem života (pediatrický typ RS – POMS). I když výskyt RS u dětí není častý, stále více pozornosti je věnováno genetickým faktorům (např. HLA-DRB1 15. genotypu) a vlivům okolního prostředí (infekce virem Ebstein–Barrové, hypovitaminóza D), které mohou přispět k rozvoji nemoci.

Riziko sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou

Rozbor literatury potvrdil zvýšený výskyt sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a ukázal rizikové faktory spojené se sebevražedným chováním. Součástí rutinního klinického vyšetření těchto fyzicky nemocných by mělo být také zhodnocení jejich duševního stavu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy