Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab zlepšuje chůzi u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Natalizumab zlepšuje chůzi u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Léčba natalizumabem vede podle výsledků prospektivní studie TIMER i retrospektivní analýzy studie AFFIRM u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RS) k nárůstu rychlosti chůze měřené pomocí T25FW a T100MW.

Porucha chůze patří mezi dominující postižení pacientů s RS, která významně snižují kvalitu jejich života. Problémy s mobilitou se objevují až u 58 % pacientů již v prvním roce po stanovení diagnózy a až u 93 % pacientů během deseti let od diagnózy RS.

Cílem předkládané práce bylo zhodnotit, zda natalizumab u pacientů s relaps-remitentní RS (RRRS) zlepšuje chůzi. Do prospektivní otevřené studie TIMER bylo zahrnuto celkem 215 pacientů, kteří dosud nebyli léčeni natalizumabem. Na začátku studie a po 24 a 48 týdnech bylo provedeno hodnocení chůze pomocí standardních nástrojů – testu Timed 25-Foot Walk (T25FW), testu Timed 100-M Walk (T100MW) a skóre Expanded Disability Status Scale (EDSS). Vliv natalizumabu na T25FW byl hodnocen také retrospektivně post-hoc analýzou pacientů léčených danou protilátkou (n = 627) oproti placebu (n = 315) ze studie AFFIRM.

Ve studii TIMER byl zaznamenán signifikantní nárůst v rychlosti T25FW po 24 týdnech (p = 0,0074) a v rychlosti T100MW po 24 a 48 týdnech (v obou případech p < 0,001) léčby natalizumabem. Větší podíl pacientů se stabilními hodnotami EDSS zaznamenal klinicky významný nárůst (≥ 20 %) v rychlosti chůze při T100MW (25 %) v porovnání s T25FW (13 %) po 48 týdnech léčby (p = 0,032). Ve studii AFFIRM vedl natalizumab v porovnání s placebem k nárůstu počtu pacientů s ≥ 20% potvrzeným zlepšením v rychlosti T25FW po dvou letech léčby (p = 0,0133).

Natalizumab prokazatelně vede u pacientů RRRS k nárůstu rychlosti chůze. Přestože oba standardní testy chůze byly schopné detekovat klinicky významné zlepšení chůze, T100MW se zdá být v porovnání s T25FW při měření schopností chůze u pacientů s nezměněnou hodnotou EDSS senzitivnější.

(the)

Zdroj: Voloshyna N., Havrdová E., Hutchinson M., et al. Natalizumab improves ambulation in relapsing-remitting multiple sclerosis: results from the prospective TIMER study and a retrospective analysis of AFFIRM. Eur J Neurol 2014; doi: 10.1111/ene.12618.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změna dávkovacího schématu natalizumabu jako možná prevence PML?

Natalizumab je velmi účinná látka v terapii roztroušené sklerózy. Jedním z možných rizik spojených s léčbou tímto lékem je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Jelikož byl prokázán jednoznačný benefit léčby natalizumabem u široké populace pacientů s RS, je velmi důležité najít strategie, které by umožnily užívat natalizumab i u vysoce rizikových pacientů pro rozvoj PML. Jedním z možných přístupů by mohla být změna dávkovacího intervalu – konkrétně jeho prodloužení.

Prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu u roztroušené sklerózy

Natalizumab je v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velmi účinný, jeho užívání je ale bohužel spojeno s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Hledají se proto různé cesty, jak riziko rozvoje této komplikace minimalizovat. Jednou z těchto cest je prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu (extended interval dosing – EID).

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy