Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab významně snižuje akumulaci kortikálních lézí a zpomaluje progresi kortikální atrofie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.3.2013

Natalizumab významně snižuje akumulaci kortikálních lézí a zpomaluje progresi kortikální atrofie

Vzhledem k tomu, že kortikální patologie může významným způsobem ovlivňovat fyzické i kognitivní postižení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), provedli italští neurologové studii, která hodnotila, nakolik může terapie natalizumabem zpomalit progresi tohoto onemocnění.

Této dvouleté prospektivní studie se účastnilo celkem 120 pacientů s relaps-remitentní RS. 35 z nich obdrželo terapii natalizumabem, 50 pak terapii interferonem beta-1a nebo glatiramer acetátem (imunomodulancia, IMA) a 35 zůstalo bez léčby. Kontrolní skupinu tvořilo čtyřicet zdravých jedinců. V době vstupu do studie a následně po dvou letech bylo provedeno jak klinické vyšetření, tak i zobrazení magnetickou rezonancí (MRI), včetně zhodnocení kortikálních lézí i kortikální atrofie.

Bylo prokázáno, že léčba natalizumabem vedla k signifikantnímu snížení akumulace nových kortikálních lézí, a to jak ve srovnání s imunomodulačními léky (p = 0,001), tak i v případě srovnání s pacienty, kteří nebyli léčeni (p < 0,001). Stejně tak byl při léčbě natalizumabem zaznamenán nižší počet pacientů s nově vzniklými kortikálními lézemi (20 %), než tomu bylo u jedinců léčených IMA nebo u neléčených pacientů (68,0 % a 74,2 %, p < 0,001). Navíc vedla léčba natalizumabem k signifikantnímu zpomalení progrese kortikální atrofie (1,7 %) ve srovnání s léčbou IMA (3,7 %, p = 0,003) nebo žádnou léčbou (4,6 %, p < 0,001). Větší procento pacientů léčených natalizumabem (51,4 %) zůstalo bez známek onemocnění (bez klinických symptomů nebo MRI známek aktivity či progrese onemocnění), než tomu bylo u pacientů léčených IMA (18 %, p = 0,001) a těch neléčených (5,7 %, p < 0,001).

Na základě daných zjištění lze říci, že u pacientů se závažnou relaps-remitentní RS vede terapie natalizumabem k signifikantnímu snížení akumulace kortikálních lézí i zpomalení progrese kortikální atrofie. S ohledem na zánětlivý původ kortikálních lézí poukazují tyto výsledky na významný vliv natalizumabu na kortikální patologii.

(mik)

Zdroj: Rinaldi F., Calabrese M., Seppi D. et al.: Natalizumab strongly suppresses cortical pathology in relapsing-remitting multiple sclerosis Mult Scler. 2012 Dec; 18 (12): 1760–7; doi: 10.1177/1352458512447704.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

V současné době je udáváno, že u 2–5 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou diagnostikovány příznaky choroby před 18. rokem života (pediatrický typ RS – POMS). I když výskyt RS u dětí není častý, stále více pozornosti je věnováno genetickým faktorům (např. HLA-DRB1 15. genotypu) a vlivům okolního prostředí (infekce virem Ebstein–Barrové, hypovitaminóza D), které mohou přispět k rozvoji nemoci.

Riziko sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou

Rozbor literatury potvrdil zvýšený výskyt sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a ukázal rizikové faktory spojené se sebevražedným chováním. Součástí rutinního klinického vyšetření těchto fyzicky nemocných by mělo být také zhodnocení jejich duševního stavu.

Celogenomová asociační studie IgG indexu u roztroušené sklerózy

Na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) se podílejí jak dědičné faktory, tak vlivy prostředí. Jedním z charakteristických nálezů u RS je zvýšená intratekální syntéza protilátek typu IgG. Hladiny těchto protilátek se značně liší mezi pacienty, ale u jednotlivce dlouhodobě zůstávají poměrně stálé a výrazně je neovlivňují ani hlavní terapeutické postupy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy