Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab vs. fingolimod? Vítěz je jasný

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.5.2016

Natalizumab vs. fingolimod? Vítěz je jasný

Natalizumab (monoklonální protilátka blokující integrin α4) a fingolimod (antagonista receptoru pro sfingosin-1) mají shodné využití v klinické praxi. Jsou však výsledky léčby také stejné?

V Evropě sdílejí natalizumab a fingolimod stejnou indikaci − jsou to léčiva druhé volby u vysoce aktivní relabující-remitující roztroušené sklerózy nebo první volby u agresivní a rychle se zhoršující formy.

V uplynulých letech byla publikována nejednoznačná data založená na klinické aktivitě těchto látek po jednom roce léčby, proto se autoři francouzské multicentrické studie rozhodli zvýšit počet sledovaných pacientů, prodloužit čas na 2 roky a sledovat také vývoj aktivity na MRI zobrazení. Podmínky k zahrnutí do studie splnilo 629 pacientů: 303 léčených fingolimodem a 326 léčených natalizumabem.

Výsledky srovnání

Započetí terapie oběma těmito látkami zlepšilo kontrolu nad klinickou a MRI aktivitou onemocnění po jednom roce. 76,9 % pacientů z fingolimodové skupiny mělo před léčbou alespoň jeden relaps ročně, zatímco při léčbě to bylo pouze 27,1 % (p < 0,0001) a 37,9 % po dvou letech (p < 0,0001). Stejně tak ve skupině léčené natalizumabem mělo 89,9 % pacientů před léčbou alespoň jeden relaps ročně, zatímco po jednom roce léčby pouze 21,1 % (p < 0,0001) a po dvou letech 31 % (p < 0,0001).

Obdobné výsledky byly získány také z hlediska MRI vyšetření. Ve skupině léčené fingolimodem mělo před léčbou 42 % pacientů alespoň jednu lézi sytící se gadoliniem, zatímco po jednom roce terapie už to bylo pouze 21 % (p < 0,0002); tento efekt byl po dvou letech léčby udržen (43,9 vs. 19,3 %; p = 0,0001). Ve skupině s natalizumabem mělo před léčbou alespoň jednu lézi 57,7 % pacientů ve srovnání s 8,2 % po jednom roce léčby (p < 0,0001); rovněž zde byl tento efekt udržen i po dvou letech léčby (55,1 vs. 8,6 %; p < 0,0001).

Rovněž skóre EDSS (Kurtzkeho stupnice postižení) ukázalo klinické zlepšení. Ve skupině léčené fingolimodem byl zaznamenán pokles z 2,4 na 2,2 (p = 0,0228) a ve skupině léčené natalizumabem pokles z 2,8 na 2,6 (p = 0,0118). Po dvou letech léčby však tento rozdíl tak dobře udržen nebyl.

Závěr

Srovnání jasně ukazuje, že ve skupině léčené fingolimodem je trend k vyšší aktivitě onemocnění se zvýšeným procentem relapsů ve srovnání s pacienty léčenými natalizumabem po jednom roce (p = 0,0928). Tato tendence byla udržena i po dvou letech (p = 0,0775).

Výsledky vyšetření magnetickou rezonancí tento trend podporovaly po jednom i dvou letech. Podíl pacientů s nejméně jednou gadoliniem se sytící lézí byl signifikantně vyšší po jednom i dvou letech léčby ve fingolimodové skupině.

I po odstranění chyby způsobené rozdílností skupin (multivariantní logistickou regresí a jinými metodami) byly tyto výsledky potvrzeny. Signifikantní rozdíl v počtu relapsů (p = 0,0092) byl udržen i po dvou letech (41,7 vs. 30,9 %; p = 0,0059). Totéž platí i o výsledcích MRI a EDSS; výše uvedená tvrzení se ukázala jako nadále pravdivá.

(pez)

Zdroj: Barbin L., Rousseau C., Jousset N. et al.; CFSEP and OFSEP groups. Comparative efficacy of fingolimod vs natalizumab: a French multicenter observational study. Neurology 2016 Feb 23; 86 (8): 771−778; doi: 10.1212/WNL.0000000000002395.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Před pár dny se v odborných databázích objevil podivuhodný počin. Světlo světa spatřila mapa vyjadřující frekvenci výskytu ložisek roztroušené sklerózy v mozku.

Využití Expanded Disability Status Scale jako nástroje ke zjištění problémů s chůzí u pacientů s roztroušenou sklerózou s mírným postižením

Expanded Disability Status Scale (EDSS) je velmi dobře propracovaný klinický nástroj ke stanovení stupně postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Postižení chůze se očekává u EDSS > 3,5, nicméně může být přítomno i u pacientů s EDSS nižším. Studie publikovaná letos v únoru v časopisu NeuroRehabilitation se věnovala přítomnosti postižení chůze a dalších symptomů RS u pacientů s EDSS 2,0.

Oligoastrocytom původně diagnostikovaný jako roztroušená skleróza

V kazuistice publikované v únoru 2016 v časopisu Molecular and Clinical Oncology popisují čínští autoři případ 46leté ženy s oligoastrocytomem s atypickými příznaky, které původně přisuzovali roztroušené skleróze (RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy