Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab vede po třech letech léčby roztroušené sklerózy k signifikantnímu zlepšení kognitivních funkcí

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.9.2015

Natalizumab vede po třech letech léčby roztroušené sklerózy k signifikantnímu zlepšení kognitivních funkcí

Předchozí studie prokázaly, že u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) léčených natalizumabem po dobu jednoho nebo dvou let dochází k signifikantnímu snížení počtu relapsů a výraznému kognitivnímu zlepšení. Práce autorů z Itálie hodnotila tento trend po třech letech léčby. 

Kognitivní funkce byly sledovány u 24 po sobě následujících pacientů s relaps-remitentní RS. Při vstupu do studie a následně každý rok po dobu tří let absolvovali pacienti neuropsychologické testy, hodnocen byl i počet relapsů a Expanded Disability Status Scale (EDSS). Pacienti s kortikální atrofií byli vyčleněni do zvláštní podskupiny.

Výsledky dokládají signifikantní snížení počtu abnormálních neuropsychologických testů po třech letech léčby, signifikantní pokles anualizované míry relapsů oproti vstupní hodnotě po jednom, dvou i třech letech léčby a stabilní EDSS. V neuropsychologickém hodnocení bylo dosaženo signifikantního zlepšení v oblasti paměti, pozornosti i funkčního výkonu. Předběžná data z vyšetření MR ukazují, že zatímco objem šedé hmoty se během tří let léčby nezměnil, byla zaznamenána signifikantně vyšší hustota šedé hmoty v parahippokampální a prefrontální krajině.

Tato studie dokázala, že je natalizumab během tříleté léčby přínosný ve zlepšení kognitivních funkcí pacientů a má pravděpodobně protektivní vliv na šedou hmotu mozkovou.

(epa)

Zdroj: Mattioli F., Stampatori C., Bellomi F., Scarpazza C., Capra R. Natalizumab Significantly Improves Cognitive Impairment over Three Years in MS: Pattern of Disability Progression and Preliminary MRI Findings. PLoS One. 2015 Jul 6; 10 (7): e0131803; doi: 10.1371/journal.pone.0131803. eCollection 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvládnutí fulminantního vzplanutí roztroušené sklerózy podáním rituximabu – kazuistika

Maligní forma roztroušené sklerózy (RS) je velmi vzácným typem onemocnění. Jeho klasickým obrazem je velmi rychlá progrese nemoci, která může vést k významné nemohoucnosti, či dokonce ke smrti.

Vliv fampridinu s prodlouženým uvolňováním na chůzi a rovnováhu

Zhoršení hybnosti je u roztroušené sklerózy (RS) velmi časté, ve většině případů má negativní dopad na život nemocného. Fampridin je novou látkou, která může ovlivnit zejména chůzi či rovnováhu. Studie MOBILE hodnotila efekt fampridinu s prolongovaným uvolňováním (PR-fampridin) na chůzi a na dynamickou/statickou rovnováhu a také jeho bezpečnost u nemocných s RS.

Chorobu modifikující léky v léčbě roztroušené sklerózy zpomalují atrofii mozku

Metaanalýza čtyř randomizovaných kontrolovaných studií s 1819 pacienty ukázala příznivý vliv chorobu modifikujících léků (DMD) na zpomalení atrofie mozku u roztroušené sklerózy. Tento účinek lineárně stoupá s dobou podávání DMD.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy