Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy u pediatrických pacientů

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 16.2.2012

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy u pediatrických pacientů

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění postihující centrální nervový systém, projevující se vznikem mnohočetných zánětlivých ložisek, které ničí myelin. Manifestuje se většinou v mladším věku, zhruba mezi 20. až 30. rokem. Existují však i případy dětí s RS.

Roztroušená skleróza je onemocnění, které se nedá vyléčit. Přesto je však důležité nemoc co nejdříve diagnostikovat a snažit se o zmírnění příznaků a redukci atak. Klinická praxe se opírá kromě fyzioterapie a podpůrné psychoterapie především o farmakoterapii. U dětí a mladistvých jsou pro akutní ataky doporučovány kortikoidy, nicméně by se měla zvážit také léčba novějšími a nadějnými léčivy, jako je například natalizumab.

Natalizumab je monoklonální protilátka proti α4-integrinu lokalizovanému na povrchu lymfocytu, čímž zablokuje možnost přilnutí lymfocytu k buňce cévní stěny a tím i průnik lymfocytu do místa zánětu.

Přibližně 30 % dětí s RS nedosahuje adekvátní odpovědi na první linii léčby, kterou je interferon beta-1a nebo glatiramer acetát. Natalizumab prokázal ve 3. a 4. fázi klinických studií významný pokles klinických symptomů a počtu aktivních lézí prokázaných magnetickou rezonancí u dospělých pacientů s relaps-remitentní formou RS (snížením počtu relapsů o 68 % u pacientů léčených natalizumabem ve srovnání s placebem). Vzhledem k tomu, že u pediatrických pacientů tato data schází, byla v Itálii provedena studie, do níž byli zapojeni pacienti mladší 18 let, kteří podstoupili léčbu natalizumabem v případě, že měli alespoň 2 relapsy během posledních dvou let a/nebo nedosáhli úplného uzdravení navzdory terapii interferonem nebo glatiramer acetátem, eventuálně zažili v nedávné době těžký relaps.

Do studie bylo zahrnuto 35 pacientů (z toho 21 dívek), kteří dostávali 300 mg natalizumabu každých 28 dní. Všichni podstoupili klinické a laboratorní vyšetření v den aplikace léčiva a každých 6 měsíců byla provedena magnetická rezonance. Pacienti byli sledováni v průměru 23,8 měsíce (± 9,8). Průměrný věk byl na začátku léčby 15 let a tito pacienti byli před aplikací natalizumabu již léčeni jiným léčivem po dobu 28 měsíců (± 20 měsíců). Průměrný počet atak v roce předcházejícím aplikaci natalizumabu byl 2,6 a tito pacienti měli v průměru 5,8 aktivních lézí na počátku terapie.

Na základě výsledků studie lze konstatovat, že aplikace natalizumabu vede k významnému snížení počtu relapsů (z původních 2,6 na 0,1) a snížení počtu aktivních lézí (z původních 5,8 na 0,4). Léčivo bylo velmi dobře tolerováno. Pouze u 15 pacientů byly pozorovány mírné nežádoucí účinky jako bolest hlavy (9), závratě (4), faryngitida nebo tonzilitida (4) a infekce virem herpes zoster (3 pacienti).

Potenciální, velmi vzácnou komplikací léčby může být závažná, často fatální infekce CNS, takzvaná progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Riziko vzniku PML se zvyšuje u pacientů s prokázanou přítomností protilátek proti JC viru. S ohledem na tuto skutečnost byli všichni pacienti testováni na přítomnost těchto protilátek. U 12 pacientů celkem byla přítomnost protilátek prokázána. Z tohoto důvodu byla pozastavena terapie natalizumabem u 4 pacientů. Dalších 8 respondentů pokračovalo v terapii vzhledem k vynikající klinické odpovědi. Tito pacienti dostávali natalizumab každé 2 měsíce a každé 3 měsíce podstoupili magnetickou rezonanci. Ani u jednoho z nich se PML nevyskytla.

Z výsledků této studie vyplývá, že natalizumab představuje slibnou a vysoce účinnou intervenci v terapii pediatrických RS pacientů s agresivním rozvojem nemoci nebo nízkou odpovědí na léčiva podávaná v první linii.

(edo)

Zdroj: Natalizumab an Option for Pediatric MS? Abstrakt 61. Prezentováno na 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS/ACTRIMS), October 19-22, 2011, Amsterdam, the Netherlands.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv pohlaví na průběh roztroušené sklerózy

Předpokládá se, že pohlaví pacienta ovlivňuje průběh roztroušené sklerózy (RS). U žen je pozorována vyšší incidence RS, ale u mužů je popisována horší prognóza. Úbytek bílé a šedé mozkové hmoty je nalézán u všech pacientů s RS a následkem těchto změn dochází ke snížení kognitivních funkcí pacientů. Dle práce nizozemských autorů z University Medical Center v Amsterdamu, prezentované na 5. konferenci ECTRIMS/ACTRIMS, je i stupeň atrofizace mozkové tkáně závislý na pohlaví pacienta.

Botox v léčbě tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou

Tremor patří u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) k poměrně častým, ale málo často diagnostikovaným syndromům. Podle epidemiologických studií se tento příznak vyskytuje u 26–60 % pacientů, ve více než polovině případů postihuje horní končetiny a může výrazně zhoršovat invaliditu pacienta definovanou pomocí stupnice EDSS (Expanded Disability Status Scale). Při léčbě tremoru je zkoušena řada farmak, převážně antiepileptik, ale účinek terapie byl prokázán pouze v malém počtu randomizovaných studií. Operativní přístupy (destruktivní thalamotomie, hluboká mozková stimulace) by měly být vyhrazeny pouze pro nejtěžší případy

Hodnocení účinnosti a bezpečnosti jednorázového předplněného pera AVONEX® při léčbě roztroušené sklerózy

94 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dává při intramuskulární aplikaci interferonu ß-1a (INF ß-1a) přednost jednorázovému předplněnému peru s autoinjektorem před předplněnou injekční stříkačkou.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy