Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab v léčbě roztroušené sklerózy: dlouhodobá bezpečnost a účinnost

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.7.2016

Natalizumab v léčbě roztroušené sklerózy: dlouhodobá bezpečnost a účinnost

Observační studie TOP sleduje bezpečnost a účinnost natalizumabu v běžné klinické praxi při léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy (RRMS). Její autoři zatím publikovali průběžné údaje z prvních 5 let sledování.

Natalizumab a dosavadní zkušenosti z klinického hodnocení 

Natalizumab (Tysabri) je molekula, která se váže na povrch lymfocytů a blokuje zde α4-integrin, potřebný k adhezi na endotel a následnému průniku z cév do centrálního nervového systému. Již proběhlá dvouletá studie AFFIRM prokázala účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s RRMS bez ohledu na věk, pohlaví, počet lézí na MRI, postižení ovlivňující denní aktivity nebo počet relapsů za rok. Je ovšem třeba delšího sledování v klinické praxi, aby mohla být ověřena nejen účinnost, ale také bezpečnost dlouhodobé léčby tímto přípravkem.

Dlouhodobé sledování – program TOP

Projekt TOP (Tysabri Observational Program) probíhající 10 let proto zaznamenává zkušenosti z klinické praxe a zejména vliv léčby natalizumabem na počet relapsů během jednoho roku (ARR − annual relapse rate) a zhoršení skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) u pacientů s RRMS. Jedná se o multicentrickou mezinárodní observační studii, v níž jsou sledovány údaje zaznamenávané každých 6 měsíců. Pokud pacient ukončí léčbu natalizumabem, ošetřující lékař ještě dalších 6 měsíců získává bezpečnostní data a vyhodnocuje závažné nežádoucí účinky.

Primárním cílem TOP je sledování dlouhodobé bezpečnosti léčby. Vzhledem k počtu sledovaných pacientů (výzkum je designován minimálně pro 4500 účastníků) tato studie umožňuje zachytit nežádoucí účinek s incidencí 1/1000 s 95% pravděpodobností. Mezi sekundární cíle patří měření aktivity onemocnění (výskyt relapsů za rok ARR a změny v EDSS). Progrese nemoci je definována zhoršením skóre EDSS o 1 bod, které přetrvává 6 měsíců.

Výsledky interim analýzy po prvních 5 letech

Údaje od celkem 4821 pacientů byly zpracovány v interim analýze, která hodnotila období prvních 5 let. Alespoň 4 roky bylo sledováno 468 pacientů a minimálně 2 roky 2 496 pacientů. V průměru byli pacienti léčeni po dobu 22 měsíců.

Bezpečnost

Výsledky sledování bezpečnosti odpovídají zjištěním z dosavadních klinických studií. Na základě údajů z běžné denní praxe nebylo identifikováno žádné nové bezpečnostní riziko. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla infekce (1,9 % oproti jiným klinickým studím, kde byla hlášena ve 3,2 % případů). Výskyt PML mezi účastníky studie TOP činil 0,4 %, byl tedy stejný jako hlášené riziko v poregistračním sledování přípravku. Vyšší riziko PML nastává u pacientů s pozitivními protilátkami proti JCV (0,1/1000) a při delší léčbě natalizumabem. Většina pacientů, kteří terapii tímto lékem ukončili, předtím dostávala imunosupresivní léčbu.

Účinnost

ARR poklesl z 1,99 v době před začátkem léčby na 0,31 (p < 0,0001) a zůstal nízký po celou dobu 5 let. Častěji byly nižší hodnoty zaznamenány u pacientů s nízkým skóre EDSS na počátku léčby a u těch, kteří dostali natalizumab jako první léčebnou možnost u RS. Průměrná hodnota skóre EDSS činila 3,5 na počátku léčby a 3,3 po prvním až čtvrtém roce. K progresi EDSS došlo s 24% pravděpodobností ve čtvrtém a 27% pravděpodobností v pátém roce léčby. Kumulativní progrese skóre EDSS se týkala 16 % případů a pravděpodobnost zlepšení EDSS byla signifikantně vyšší než pravděpodobnost jeho zhoršení.

Závěr

Pětiletá interim analýza údajů z TOP potvrdila nejen bezpečnost (shodný výskyt nežádoucích účinků zjištěný u pacientů v klinickém výzkumu a u velké kohorty pacientů v běžné praxi), ale i snížení počtu relapsů (ARR) a zpomalení progrese onemocnění měřené pomocí škály EDSS. Na rozdíl od studie AFFIRM, v níž byli natalizumabem léčeni pacienti naivní, již většina (cca 90 %) účastníků studie TOP měla za sebou jinou léčbu – buď DMT (disease modifying therapy), nebo imunosupresivní. Projekt TOP bude dále pokračovat ve sběru údajů z běžné praxe.

(imt)

Zdroj: Butzkueven H., Kappos L., Pellegrini F. et al. Efficacy and safety of natalizumab in multiple sclerosis: interim observational programme results. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85 (11): 1190–1197.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fampridin zlepšuje nejen chůzi, ale pomáhá i s manuální dysfunkcí

Osoby postižené roztroušenou sklerózou běžně trpí poruchami chůze a funkce horních končetin. Zatímco chůze je široce diskutovaným tématem a je známo, že má na kvalitu života těchto osob značný vliv, manuální dysfunkce zatím získává pozornost odborné veřejnosti jen okrajově.

Roztroušená skleróza a mateřství

Roztroušená skleróza (RS) nemá významný vliv na schopnost otěhotnět, na vývoj plodu ani na průběh a výsledek těhotenství. To platí pro onemocnění mužů i žen, proto by pacienti měli být v reprodukčních plánech podporováni.

Bolest jako příznak roztroušené sklerózy − kazuistika

Bolest je příznak, který se u nemocných roztroušenou sklerózou objevuje poměrně často. Zjištění příčiny bývá nelehké, stejně jako její léčba. Následující článek prezentuje neobvyklou kazuistiku, která byla publikována před několika týdny.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy