Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab ukázal lepší účinnost než fingolimod po přiřazení léčby podle sérologického stanovení JC viru

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.7.2014

Natalizumab ukázal lepší účinnost než fingolimod po přiřazení léčby podle sérologického stanovení JC viru

Observační studie, která porovnávala účinnosti natalizumabu a fingolimodu v léčbě roztroušené sklerózy (RS) u 105 pacientů poté, co jim byla léčba přiřazena na základě výsledků sérologického vyšetření protilátek proti JC viru, ukázala kratší dobu do relapsu nebo vzniku nové léze zesílené gadoliniem ve skupině s natalizumabem.

Cílem této americké práce, publikované v květnu 2014, bylo zhodnotit výsledky léčby natalizumabem a fingolimodem u pacientů s RS s využitím nové metody selekce. Při absenci prospektivních údajů využili autoři retrospektivních dat z databáze centra pro roztroušenou sklerózu Harvardské lékařské fakulty. Zařadili pacienty s relaps-remitentní RS, u nichž byla zahájena léčba fingolimodem nebo natalizumabem po stanovení protilátek proti JC viru. Hodnotili dobu do prvního relapsu jako primární sledovaný parametr a v sekundární analýze dobu do prvního relapsu nebo vzniku gadoliniem zesílené léze na MR.

Kritéria pro zařazení splňovalo 69 pacientů léčených natalizumabem a 36 pacientů léčených fingolimodem. Obě skupiny měly podobné vstupní charakteristiky a průměrná délka sledování v obou terapeutických skupinách činila 1,5 roku. Byl zjištěn trend k delší době do prvního relapsu ve skupině s natalizumem, rozdíl však nebyl statisticky významný (p = 0,095). Významný rozdíl mezi skupinami ve prospěch natalizumabu byl ale zjištěn u doby do prvního relapsu nebo vzniku gadoliniem zesílené léze (p = 0,041). Adjustované analýzy ukázaly významně větší přínos natalizumabu u primárního i sekundárního sledovaného parametru (p < 0,05).

Tato práce přinesla jedny z prvních výsledků porovnání léčby RS natalizumabem a fingolimodem po přiřazení léčby na základě stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) podle sérologického stanovení JC viru.

(zza)

Zdroj: Carruthers R. L., Rotstein D. L., Healy B. C. An observational comparison of natalizumab vs. fingolimod using JCV serology to determine therapy. Mult Scler. 2014 May 22; pii: 1352458514535282. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie se 49 pacienty s relapsem roztroušené sklerózy (RS) prokázala, že perorální methylprednisolon není u těchto pacientů méně účinný než intravenózní (v ekvivalentních dávkách) z hlediska skóre EDSS a nálezu na magnetické rezonanci (MR), a to při stejné bezpečnosti.

Neuropsychologická rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou může pomoci při zmírnění kognitivního deficitu

Předběžné údaje z průzkumu literatury ukázaly přínos neuropsychologické rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) z hlediska zachování kognitivních funkcí. Autoři této práce, publikované v dubnu 2014, zdůrazňují, že diagnostika a léčba kognitivního deficitu by se měla stát běžnou součástí péče o pacienty s RS.

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou a cerebrospinální žilní insuficiencí ovlivňuje parametry endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí byla spojena s přínosem u 3/4 nemocných. Jak ukázala prospektivní studie u 110 pacientů, markery endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace klesly po 1 měsíci a pokles přetrvával i po 12 měsících sledování.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy