Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab snižuje únavu u nemocných s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.10.2013

Natalizumab snižuje únavu u nemocných s roztroušenou sklerózou

K velmi častým symptomům roztroušené sklerózy (RS) patří únava, která postihuje více než polovinu pacientů s RS. Únava se objevuje již s nástupem onemocnění a přetrvává po celou jeho dobu, čímž významně zhoršuje kvalitu života. Jelikož se objevily pilotní výsledky naznačující účinnost natalizumabu (antagonista alfa-4 integrinu) na únavu spojenou s RS, byla iniciována klinická studie TYNERGY, která tento potenciální efekt u pacientů s RS systematicky zkoumala.

Studie TYNERGY probíhala ve 27 centrech ve Švédsku, Norsku, Rakousku a Dánsku. Vstupní kritéria zahrnovala preskripci natalizumabu, věk 18–65 let a vstupní skóre dle škály validovaného dotazníku FSCM (The Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions) při vstupu do studie ≥ 43 (což odpovídá alespoň mírné únavě). Celkem 195 pacientů s RS bylo sledováno v průběhu 12 měsíců trvání studie. Všechny proměnné hodnocené v rámci studie vykázaly statisticky významné zlepšení, mj. skóre únavy, kvalita života, ospalost, deprese, kognice a zhoršení disability (pro každou proměnnou p < 0,0001). Rychlost chůze měřená v rámci šestiminutového testu se rovněž za 12 měsíců sledování zvýšila (p = 0,0016).

V průměru bylo dosaženo posunu ze silné na mírnou únavu podle škály FSMC, která je v současnosti doporučována jako optimální nástroj multidimenzionálního hodnocení únavy u pacientů s RS. Výsledky této studie tedy ukazují, že natalizumab zlepšuje řadu faktorů kvality života a snižuje únavu u pacientů s RS.

(onse)

Zdroj:Svenningsson A. et al. Tynergy Trial Investigators. Natalizumab treatment reduces fatigue in multiple sclerosis. Results from the TYNERGY trial; a study in the real life setting. PLoS One. 2013; 8 (3): e58643; doi: 10.1371/journal.pone.0058643.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intravenózní metylprednisolon u demyelinizačních onemocnění – tolerance léčby

U prvního projevu předpokládané demyelinizační nemoci – klinického izolovaného syndromu –, u relapsů roztroušené sklerózy (RS) či při subakutní progresi onemocnění je jednou z hlavních terapeutických postupů podání intravenózních kortikoidů – metylprednisolonu.

TSPO – nový potenciální terapeutický cíl u roztroušené sklerózy?

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunní demyelinizační onemocnění. Dostupná imunomodulační léčba vede u relaps-remitující RS ke snížení frekvence relapsů i tvorby nových plaků v centrálním nervovém systému (CNS).

Pilates a trénink ve vodě zlepšují dynamickou rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronickým onemocněním centrálního nervového systému (CNS) vedoucím k pohybovému postižení. Vedle kauzální farmakologické léčby jsou důležité i aditivní, například fyzioterapeutické aktivity.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy