Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab snižuje expresi lidských endogenních retrovirů zapojených do patogeneze roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 11.12.2013

Natalizumab snižuje expresi lidských endogenních retrovirů zapojených do patogeneze roztroušené sklerózy

Natalizumab u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) inhibuje expresi lidských endogenních retrovirů skupiny W (HERV-W), které jsou pravděpodobně zapojeny do patogeneze tohoto onemocnění a slouží jako marker progrese onemocnění a výsledku terapie.

Uvádí se, že v patogenezi RS je zapojeno několik virů, které se podílejí jako kofaktory na spuštění choroby. Patří mezi ně lidské endogenní retroviry skupiny W (HERV-W). Cílem této studie bylo zhodnotit, zda má léčba natalizumabem vliv na expresi těchto virů a případnou souvislost s průběhem choroby.

Zařazeno bylo 22 pacientů s RS, kteří byli vyšetření při vstupu do studie a po 3, 6 a 12 měsících léčby natalizumabem. Hodnoceny byly subpopulace leukocytů pomocí průtokové cytometrie a exprese HERV-W pomocí polymerázové řetězové reakce s reverzní transkriptázou (RT-PCR).

Výsledky ukázaly, že poměr T-lymfocytů, přirozených zabíječů (NK-buněk) a monocytů zůstal během studie stabilní. Po 3 a 6 měsících bylo pozorováno relativní zvýšení počtu B-lymfocytů. Exprese proteinu HERV-Wenv byla pozorována u B-lymfocytů, NK-buněk a monocytů, nikoliv u T-lymfocytů. Po 6 a po 12 měsících léčby natalizumabem byl zjištěn pokles exprese HERV-W (p = 0,0001). Během léčby nedošlo u žádného pacienta k relapsu choroby.

Pacienti s RS, kteří byli v této studii léčeni natalizumabem po dobu 12 měsíců, vytvářeli méně HERV-W a zůstali bez relapsu choroby.

(zza)

Zdroj: Arru G., Leoni S., Pugliatti M., et al. Natalizumab inhibits the expression of human endogenous retroviruses of the W family in multiple sclerosis patients: a longitudinal cohort study. Mult Scler. 2013 Jul 22. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Omega-3, omega-6 mastné kyseliny v kombinaci s vitaminy A, E a γ-tokoferolem můžou být přínosem v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s 80 pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ukázala, že podávání omega-3 a omega-6 mastných kyselin s γ-tokoferolem (per os 1× denně před večeří po dobu 30 měsíců) významně snižuje roční výskyt relapsů a riziko trvalé progrese fyzického postižení, a to bez závažných nežádoucích účinků.

Vliv léčby roztroušené sklerózy na atrofii mozku a aktivitu lézí souvisí s její účinností proti funkčnímu postižení

Podle analýzy 13 studií zahrnujících 13 500 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) koreluje vliv léčby na atrofii mozku s její účinností proti funkčnímu postižení, a to nezávisle na vlivu této terapie na aktivitu mozkových lézí.

Fyzioterapeutické intervence mají pouze omezený vliv na rovnováhu pacientů s roztroušenou sklerózou

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často dochází k poruchám rovnováhy. To přispívá k zvýšenému riziku pádů, s nimiž se pojí různě závažná zranění. Mnoho prací se již zabývalo efektem tělesného cvičení na mobilitu osob s RS. Kumulativní evidence hovoří ve prospěch tréninku u nemocných s RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy