Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab snižuje axonální poškození u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 30.3.2012

Natalizumab snižuje axonální poškození u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS, které je provázeno poškozením axonů. Demyelinizaci nacházíme nejen v RS lézích, ale i v bílé hmotě mozkové s normálním vzhledem. Axonální poškození se objevuje již v časných stadiích onemocnění a je prokazatelné magnetickou rezonancí a řadou biochemických markerů. Předpokládá se, že demyelinizační proces s následnou reaktivní astrogliózou, který je zodpovědný za rozvoj ireverzibilního neurologického poškození, je významně ovlivňován imunním systémem pacientů. Léky modifikující průběh RS jsou cíleny na imunní systém a jsou nejvíce účinné v akutních zánětlivých fázích nemoci. Redukují počet relapsů a výskyt T2 a gadoliniem detekovatelných RS lézí na MRI. Významným zástupcem léků je natalizumab, monoklonální protilátka zabraňující lymfocytární migraci přes hematoencefalickou bariéru.

Otázkou zůstává, zda časné zahájení RS modifikující léčby uchová axonální integritu a zabrání astroglióze u pacientů s RS. Vyšetření specifických markerů poškození mozkové tkáně, tzn. cytoskeletálních axonálních a astrogliálních proteinů (neurofilamentálního – NFL – a gliálního fibrilárního kyselého proteinu – GFAP) v mozkomíšním moku, odráží zmíněné procesy in vivo.

Švédští autoři multicentrické studie kvantifikovali oba zmíněné markery (NFL a GFAP) v mozkomíšním moku 92 pacientů s relabující formou RS léčených natalizumabem (NA). Vzorky likvoru byly odebrány před zahájením terapie a po 6 nebo 12 měsících léčby. U 86 pacientů byl natalizumab použit jako lék druhé volby. Hladiny markerů NFL a GFAP byly stanoveny vysoce senzitivní imunoenzymatickou metodou.

Z výsledků vyplynulo, že léčba natalizumabem vedla k trojnásobnému snížení hladin NFL [z původní střední hodnoty 1 300 (SD 2 200) na konečnou hodnotu 400 (SD 270) ng/l; p < 0,001]. Konečná hodnota NFL se po terapii signifikantně nelišila od hodnot získaných od zdravých subjektů (350 ng/l; SD 170; n = 28). Analýza podskupin ukázala konstantní efekt léčby natalizumabem na uvolňování NFL bez ohledu na předchozí terapii a bez ohledu na to, zda byli pacienti před zahájením terapie NA v remisi, či relapsu. Hladiny dalšího sledovaného markeru – GFAP – se signifikantně nelišily před a po léčbě NA.

Data studie prokázala, že natalizumab redukuje akumulaci nervového poškození u remitující formy RS. Předpokládá se, že vysoce účinná protizánětlivá léčba dokáže ochránit před axonálním úbytkem, a tak zabránit trvalému neurologickému postižení pacientů s RS.

(moa)

Zdroj: Axonal damage in relapsing multiple sclerosis is markety reduced by natalizumab. Annals of Neurology; Volume 69, Issue 1, pages 83–89, January 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Odpověď na terapii interferonem v závislosti na dávce

Interferon beta (IFN) je jedním ze základních léků používaných v terapii roztroušené sklerózy (RS). Ačkoli již byly jeho klinické benefity prokázány v několika velkých randomizovaných dvojitě zaslepených studiích, otázka optimálního dávkování IFN zůstává nadále sporná.

Titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a redukuje závažnost a incidenci chřipkovitých příznaků v průběhu zahájení terapie

Příznaky podobné chřipce (flu-like symptoms, FLS) patří k častým nežádoucím účinkům terapie interferonem beta (IFNβ), a můžou tak negativně ovlivnit ochotu pacientů s roztroušenou sklerózou zahájit terapii. I když se titrace dávky běžně používá ke snížení závažnosti a četnosti s IFNβ spojených FLS při zahájení léčby, nebyly dosud výhody takového postupu potvrzeny dobrou kontrolovanou studií. O jednu takovou se však nedávno pokusili američtí autoři.

Natalizumab v léčbě roztroušené sklerózy po selhání předchozí farmakoterapie

Natalizumab (NA) je první monoklonální protilátka povolená k léčbě relaps-remitující formy roztroušené sklerózy (RRMS). Rozhodující fáze III monoterapeutické studie AFFIRM prokázala, že NA indukuje významný pokles pravděpodobnosti progrese poškození.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy