Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab se vyplatí, jde o nejúčinnější nástroj v boji s RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.12.2010

Natalizumab se vyplatí, jde o nejúčinnější nástroj v boji s RS

Natalizumab se vyplatí, jde o nejúčinnější nástroj v boji s RS

Z neurologických onemocnění je u mladých lidí mezi 20 a 30 lety roztroušená skleróza (RS) jednou z nejčastějších příčin invalidity. Na celém světě postihuje asi 1 milion lidí. I z tohoto důvodu zaznamenala léčba RS v posledních letech obrovský pokrok. Nyní je tato choroba léčena pomocí moderních, tzv. chorobu modifikujících léčiv, mezi nimiž svou účinností vyniká monoklonální protilátka natalizumab.

Natalizumab brání podstatě progrese RS, tedy autoimunitnímu zánětu způsobujícímu demyelinizaci

Onemocnění začíná v 85 až 90 % relaps-remitentní (RR) formou RS, v ostatních 10 až 15 % primárně progresivní formou RS. Podstatou této autoimunitní nemoci je zánět, při kterém T-lymfocyty atakují přímo myelin nebo oligodendrocyty tvořící myelinovou pochvu neuronů centrálního nervového systému. Takto postižené oblasti demyelinizace se nazývají plaky. Pokud se nevyskytují v asymptomatických oblastech mozku, bohužel často postihují motorická centra a dráhy. Často se opakující relapsy u RR formy RS pak vedou k akumulaci plaků a značné progresi nemoci, stejně jako k ní vede i primárně progresivní forma RS. Cílem léčby je bojovat s autoimunitním zánětem, předcházet relapsům a novým atakám, zpomalit progresi nemoci, a zabránit tak invaliditě. Monoklonální protilátka natalizumab je ve všech těchto ohledech nejúčinnější.

Jak přesně natalizumab funguje

Veškeré bílé krvinky kromě neutrofilů nesou na svém povrchu molekulu a4b1 integrinu, která se váže na molekulu VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) v cévní stěně. Díky této interakci pronikají i T-lymfocyty přes cévní stěnu do nervové tkáně, a to zrovna v místech zánětu. Zde pak tuto nervovou tkáň napadají, zbavují myelinu a vytváří plaky. Monoklonální protilátka natalizumab je prvním antagonistou a4 intergrinu na trhu. Z celé molekuly a4b1 integrinu blokuje podjednotku a4. Natalizumab tedy velmi cíleně zabraňuje poškození nervové tkáně.

V procentech dosažení cílů léčby trhá rekordy

Zatímco v počínající fázi relapsu zabrání dalšímu poškození podání kortikosteroidů (do 72 hodin), ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se v managementu léčby uplatňují právě chorobu modifikující léčiva. Výše uvedené cíle z nich plní i glatiramer acetát (GA) a ještě lépe interferon beta (IFN beta). Nicméně v zabránění progrese a přechodu do sekundárně progresivní formy RS je GA úspěšný asi u čtvrtiny pacientů, IFN beta pak asi u třetiny pacientů. Natalizumab si vede v tomto ohledu o mnoho lépe. Např. podle randomizované kontrolované studie AFFIRM snižuje riziko progrese RS o 42 % a frekvenci relapsů u RR formy RS o 68 %! V zobrazovacím vyšetření pomocí magnetické rezonance pak snižuje počet nových nebo větších hyperdenzních lézí v T2 váženém obraze o 83 %, a počet gadoliniumpozitivních lézí dokonce o 92 %! Pro pacienty, kteří splní kritéria pro léčbu, je natalizumab nejúčinnější a z monoklonálních protilátek zatím jedinou zbraní v boji proti progresi a následné invaliditě.

(ercp)

Zdroj: Hutchinson M.: Natalizumab therapy of multiple sclerosis. J Interferon Cytokine Res. 2010; 30 (10): 787–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Adherence k chorobu modifikujícím léčivům u pacientů s relabující-remitentní RS

Prezentovaná studie hodnotí míru adherence (ve stejném smyslu se používá i výraz compliance) pacientů s relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) k předepsané léčbě a odkrývá faktory, které adherenci mezi těmito pacienty nejvíce ohrožují.

Léčba roztroušené sklerózy

V posledních letech zaznamenáváme v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velký pokrok. Léčba RS je komplexní a zaměřuje se hned na několik problémů, které pacienty ohrožují snížením kvality života a rozvojem onemocnění.

Účinek natalizumabu na klinickou a radiologickou aktivitu nemoci

Účinnost natalizumabu na klinické a radiologické změny ve fázi III studie AFFIRM (Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis) iniciovala vyšetřování, zda může natalizumab zvýšit počet pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou, u nichž není choroba aktivní.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy