Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab ovlivňuje u pacientů s roztroušenou sklerózou tvorbu imunoglobulinů

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 16.4.2013

Natalizumab ovlivňuje u pacientů s roztroušenou sklerózou tvorbu imunoglobulinů

Léčba roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem, tedy rekombinantní humanizovanou monoklonální protilátkou proti alfa4-integrinu, je zavedeným léčebným postupem. Podávání natalizumabu je spojeno se zvýšením lymfoidních progenitorových buněk a B-buněk v periferní krvi. Tým německých autorů studoval vliv terapie natalizumabem na sérové hladiny celkového IgG, IgA a IgM u pacientů s RS.

Vzorky pro vyšetření byly získány od dvou nezávislých pacientských kohort s RS. Sérové hladiny protilátek IgG, IgA a IgM byly porovnány mezi pacienty, kteří byli léčeni natalizumabem, a těmi, kteří natalizumab nedostávali. Dále pak byly hodnoty IgG, IgA a IgM porovnávány ve dvou kohortách pacientů před léčbou natalizumabem a během ní.

U pacientů, kteří dostávali natalizumab, byly zjištěny signifikantně nižší hladiny IgM a IgG ve srovnání s terapií naivními pacienty (p < 0,0001). Krátce po zahájení léčby natalizumabem došlo k poklesu hladin IgM. Navíc se u pacientů, kteří byli léčeni natalizumabem, ukázal časově závislý pokles hladin IgM v průběhu prvních 2 let léčby.

Co nám to tedy říká o efektu natalizumabu na B-lymfatické buňky? Natalizumab vede u pacientů s RS k signifikantnímu poklesu sérových hladin IgM a IgG. IgM protilátky signifikantně klesají v průběhu zejména prvních dvou let léčby. Tyto nálezy tedy mohou podporovat hypotézu, že natalizumab má vliv na migraci a usídlení B-lymfatických buněk a může také ovlivňovat diferenciaci B-buněk v buňky plazmatické a tím snižovat syntézu imunoglobulinů.

(eza)

Zdroj: Selter R. C. Et al. Natalizumab treatment decreases serum IgM and IgG levels in multiple sclerosis patients. Mult Scler. – publikováno online 25. února 2013; doi: 10.1177/1352458513477229

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je možné odlišení familiární a sporadické formy roztroušené sklerózy dle MRI?

Role genetické predispozice v rozvoji roztroušené sklerózy (RS) je všeobecně přijímána a informace o podobné predispozici může být pro rodinné příslušníky velmi důležitá. Američtí lékaři se ve své studii vydané v Multiple Sclerosis Journal zaměřili na nález na MRI a snažili se zjistit, zdali by tato metoda mohla být v odlišení sporadického a familiárního onemocnění přínosná.

Příjem alkoholu a kofeinu nesouvisí s rizikem vzniku roztroušené sklerózy

V laické i odborné veřejnosti stále zaznívají dotazy týkající se rizika vzniku roztroušené sklerózy (RS) při zvýšené konzumaci alkoholu a kofeinu. Nicméně donedávna nebyly provedeny žádné prospektivní studie, které by tuto spojitost blíže objasnily. Lednové vydání Multiple Sclerosis však přináší výsledky práce amerických vědců, která vyústila v zajímavá zjištění.

Délka hospitalizace rodiček s roztroušenou sklerózou se neliší od obecné populace

Délka pobytu v porodnici po porodu se u matek s roztroušenou sklerózou a jejich novorozenců neliší od běžné populace. Výsledky retrospektivní kanadské studie můžou uklidnit pacientky s roztroušenou sklerózou, jejich rodiny i zdravotníky.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy