Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab během prvního trimestru těhotenství

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.12.2014

Natalizumab během prvního trimestru těhotenství

Údajů o bezpečnosti natalizumabu během prvního trimestru těhotenství není mnoho, protože u většiny žen je natalizumab ukončován nejpozději tři měsíce před plánovaným otěhotněním. Cílem předkládané práce je prozkoumat bezpečnost natalizumabu (Tysabri®) v prvních třech měsících těhotenství.

Do studie bylo zahrnuto celkem 101 německých žen s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), u kterých došlo k expozici natalizumabu během prvního trimestru těhotenství. Jako jedna kontrolní skupina sloužily těhotné ženy s RRRS a druhou kontrolní skupinu tvořily zdravé těhotné ženy. Děti narozené z těhotenství žen vystavených natalizumabu byly srovnávány s dětmi skupiny žen s RRRS bez expozice natalizumabu (n = 78) a dětmi zdravých žen (n = 97).

Ve skupině vystavené natalizumabu bylo zaznamenáno celkem 77 porodů živých dětí, ve skupině s RRRS bez expozice to bylo 69 a ve skupině zdravých žen 92. Základní charakteristiky dětí se mezi skupinami nelišily – výskyt velkých malformací (p = 0,67) a předčasný porod (p = 0,37). Ve skupině dětí s expozicí natalizumabu a bez expozice bylo vyšší procento potratů (p = 0,002) a nižší porodní hmotnost dětí (p = 0,001) ve srovnání se skupinou dětí zdravých žen. Mezi exponovanou skupinou a skupinou dětí žen bez expozice signifikantní rozdíl nebyl.

Zdá se, že expozice natalizumabu v časném těhotenství nezvyšuje riziko patologií plodu ve srovnání se skupinou stejně nemocných žen i zdravých kontrol.

(epa)

Zdroj: Ebrahimi N., Herbstritt S., Gold R., et al. Pregnancy and fetal outcomes following natalizumab exposure in pregnancy. A prospective, controlled observational study. Mult Scler. 2014 Aug 26; pii: 1352458514546790. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie VIDAMS – získáme odpověď, zda vitamín D má vliv na průběh a léčbu roztroušené sklerózy?

Nízké hladiny vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem roztroušené sklerózy (RS) a u již rozvinuté RS jsou pak spojeny s větší klinickou i MRI aktivitou nemoci. Plánovaná klinická studie VIDAMS má vyhodnotit, zda vysoké dávky vitamínu D mohou redukovat riziko aktivity RS. Její výsledky lze očekávat za 2–3 roky.

Spokojenost s léčbou u pacientů s roztroušenou sklerózou

Chorobu modifikující léky (DMTs) jsou u roztroušené sklerózy (RS) většinou spojeny s nepohodlným způsobem užívání a závažnými vedlejšími účinky, a mají proto nízkou míru adherence k léčbě. Studie autorů z amerického Bostonu zkoumala spokojenost pacientů s RS s užívanou léčbou – interferonem β-1a podávaným intramuskulárně (IFNβ-1a IM), interferonem β-1a podávaným podkožně (IFNβ-1a SC), glatirameracetátem (GA) a natalizumabem. Autoři zároveň zkoumali vliv spokojenosti s léčbou na míru adherence k léčbě.

Co ovlivňuje preference pacientů s roztroušenou sklerózou ve výběru léčby?

Množství onemocnění modifikujících léků (DMT) používaných v léčbě roztroušené sklerózy (RS) narůstá. Zdá se, že v budoucnu bude ve výběru léčby hrát svou roli i preference pacientů. Němečtí lékaři hodnotili vliv preference pacienta na výběr orální versus parenterální léčby DMT a také se pokusili identifikovat faktory mající vliv na preferenci pacienta.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy