Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab během prvního trimestru těhotenství

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.12.2014

Natalizumab během prvního trimestru těhotenství

Údajů o bezpečnosti natalizumabu během prvního trimestru těhotenství není mnoho, protože u většiny žen je natalizumab ukončován nejpozději tři měsíce před plánovaným otěhotněním. Cílem předkládané práce je prozkoumat bezpečnost natalizumabu (Tysabri®) v prvních třech měsících těhotenství.

Do studie bylo zahrnuto celkem 101 německých žen s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), u kterých došlo k expozici natalizumabu během prvního trimestru těhotenství. Jako jedna kontrolní skupina sloužily těhotné ženy s RRRS a druhou kontrolní skupinu tvořily zdravé těhotné ženy. Děti narozené z těhotenství žen vystavených natalizumabu byly srovnávány s dětmi skupiny žen s RRRS bez expozice natalizumabu (n = 78) a dětmi zdravých žen (n = 97).

Ve skupině vystavené natalizumabu bylo zaznamenáno celkem 77 porodů živých dětí, ve skupině s RRRS bez expozice to bylo 69 a ve skupině zdravých žen 92. Základní charakteristiky dětí se mezi skupinami nelišily – výskyt velkých malformací (p = 0,67) a předčasný porod (p = 0,37). Ve skupině dětí s expozicí natalizumabu a bez expozice bylo vyšší procento potratů (p = 0,002) a nižší porodní hmotnost dětí (p = 0,001) ve srovnání se skupinou dětí zdravých žen. Mezi exponovanou skupinou a skupinou dětí žen bez expozice signifikantní rozdíl nebyl.

Zdá se, že expozice natalizumabu v časném těhotenství nezvyšuje riziko patologií plodu ve srovnání se skupinou stejně nemocných žen i zdravých kontrol.

(epa)

Zdroj: Ebrahimi N., Herbstritt S., Gold R., et al. Pregnancy and fetal outcomes following natalizumab exposure in pregnancy. A prospective, controlled observational study. Mult Scler. 2014 Aug 26; pii: 1352458514546790. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie VIDAMS – získáme odpověď, zda vitamín D má vliv na průběh a léčbu roztroušené sklerózy?

Nízké hladiny vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem roztroušené sklerózy (RS) a u již rozvinuté RS jsou pak spojeny s větší klinickou i MRI aktivitou nemoci. Plánovaná klinická studie VIDAMS má vyhodnotit, zda vysoké dávky vitamínu D mohou redukovat riziko aktivity RS. Její výsledky lze očekávat za 2–3 roky.

Fingolimod – zkušenost z reálné praxe léčby RS ukazuje vyšší míru přerušení léčby, než bylo předpovídáno

Fingolimod je lék používaný v druhé linii léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), zejména těch, u kterých nelze nasadit natalizumab. Nedávno byla publikována zkušenost z reálné klinické praxe, která sice potvrzuje předchozí výsledky týkající se kontroly onemocnění, zároveň ale zdůrazňuje, že v reálné klinické praxi je podíl nemocných, u kterých je nutno léčbu fingolimodem přerušit z důvodu nežádoucích účinků či průlomu onemocnění, větší, než bylo udáváno ve výstupech z klinických studií.

Rekurence roztroušené sklerózy po opětovném ukončení léčby natalizumabem

Natalizumab je lék velmi účinný v léčbě roztroušené sklerózy (RS). Jeho dlouhodobé užívání je však spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), proto je u většiny pacientů po stabilizaci stavu ukončován a pacienti jsou převáděni na jiný typ léčby. Bohužel po vysazení natalizumabu často dojde k reaktivaci onemocnění.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy