Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možný přínos estriolu v léčbě roztroušené sklerózy?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.2.2016

Možný přínos estriolu v léčbě roztroušené sklerózy?

Podávání estriolu bylo spojeno s nižší mírou relapsů u pacientek s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Toto zjištění přinesla randomizovaná studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány v časopisu Lancet Neurology.

Během těhotenství, tedy ve stavu, kdy je zvýšená hladina estriolu v organismu, klesá míra relapsů u RRRS. Preklinické studie prokázaly neuroprotektivní a protizánětlivý efekt estriolu.

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze II probíhala v období 2007−2014. Zařazeny do ní byly ženy ve věku 18−50 let s RRRS. Pacientky byly náhodně rozděleny do skupin užívajících orální estriol (8 mg denně) či placebo, vždy v kombinaci s glatiramer-acetátem (20 mg denně). Primárním cílem léčby byla roční četnost relapsů (hodnocená po 24 měsících léčby).

Celkem bylo do studie zařazeno 164 žen, z nichž 83 užívalo estriol a 81 placebo. Roční míra relapsů činila 0,25/rok (95% CI 0,17−0,37) u žen užívajících estriol oproti 0,37/rok (95% CI 0,25–0,53) ve skupině s placebem. Toto představovalo poměr rizik vyjádřený jako adjusted rate ratio 0,63 (95% CI 0,37−1,05; p = 0,077). Podíl pacientek, u nichž byla zaznamenaná závažná nežádoucí příhoda, se mezi oběma skupinami nelišil. Ve skupině žen léčených estriolem byla častější nepravidelná menstruace (23 vs. 4 %; p = 0,0005), tyto pacientky však méně často prodělaly vaginální infekci (1 vs. 11 %; p = 0,01117). V období sledování nebyl ani u jedné ze skupin zaznamenán rozdíl ve výskytu fibrocystických změn prsou, děložních fibroidů nebo v měřené tloušťce endometria.

Autoři konstatují, že v této studii splnila kombinace estriolu a glatiramer-acetátu kritéria pro snížení míry relapsů. Léčba byla po dobu 24 měsíců dobře tolerovaná. Výzkumníci proto na základě této zkušenosti plánují klinickou studii fáze III.

(eza)

Zdroj: Voskuhl R. R. et al. Estriol combined with glatiramer acetate for women with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Neurol 2016 Jan; 15 (1): 35−46; doi: 10.1016/S1474-4422(15)00322-1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Kazuistika: roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza – současný výskyt

Koincidence roztroušené sklerózy (RS) a amyotrofické laterální sklerózy (ALS) byla v odborné literatuře zmíněna jen v souvislosti s několika málo případy. Kazuistika kanadských autorů popisující současný výskyt těchto chorob u jedné ženy upozorňuje mimo jiné na nezbytnost pečlivého sledování obtíží u pacientů trpících RS, které mohou být příznakem zcela jiného onemocnění.

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy