Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možný nástroj v identifikaci pacientů rizikových pro rozvoj PML při terapii natalizumabem – protilátky proti lipidům v mozkomíšním moku?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 4.3.2014

Možný nástroj v identifikaci pacientů rizikových pro rozvoj PML při terapii natalizumabem – protilátky proti lipidům v mozkomíšním moku?

Španělští vědci identifikovali v mozkomíšním moku (MMM) proužky lipidových specifických protilátek, které jsou spojené s agresivnějšími projevy roztroušené sklerózy (RS). Pacienti, u kterých jsou tyto protilátky prokazatelné, mají menší riziko rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) při terapii natalizumabem.

Jedná se o IgM protilátky, které směřují proti lipidům a jsou schopné rozeznávat myelin v axonech neuronů. Přítomnost IgM specifických protilátek proti lipidům je spojena s agresivními formami onemocnění a s vysoce aktivovaným imunitním systémem. Většina pacientů s IgM proužky v MMM reaguje na terapii beta-interferony suboptimálně, ale odpovídají dobře na natalizumab. Jak bylo ukázáno v práci autorů z Madridu, dosahuje až 90 % těchto pacientů snížení míry relapsů a téměř všichni dosáhnou stabilizace či zlepšení při skórování pomocí EDSS (Expanded Disability Status Scale).

Studie, jejíž výsledky byly prezentovány na 29. kongresu Evropské komise pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis – ECTRIMS) v Kodani v říjnu 2013, byla zaměřena na výskyt PML u pacientů s těmito protilátkami či bez nich. Multicentrická studie zahrnovala 307 pacientů s RS, kteří byli léčeni natalizumabem. V této skupině se PML objevila u 19 pacientů. Pouze 1/19 pacientů měl pozitivní vyšetření na přítomnost proužků lipidových specifických IgM v MMM. Dále 194/288 pacientů, kteří nevyvinuli PML, byli pozitivní na IgM protilátky. Autoři analyzovali riziko PML a zdá se, že přítomnost specifických IgM protilátek byla pro rozvoj PML protektivní (OR 36,8, CI 4,8–279,6; p < 0,0001). Protektivní efekt měla také negativita vyšetření antiJCV protilátek. Autoři dále rozdělili antiJCV pozitivní pacienty na ty, kteří měli v MMM přítomné specifické IgM proužky (65 %), a na skupinu bez nich (35 %). Při analýze PML rizika autoři nenalezli rozdíl mezi rizikem u pacientů antiJCV negativních a antiJCV pozitivních, ale současně pozitivních i na přítomnost IgM proužků (p = 1,0). Naopak skupina pacientů, u kterých byla nalezena přítomnost antiJCV protilátek, ale současně byl jejich MMM negativní při vyšetření na IgM proužky, sdružovala až 90 % všech PML případů (OR = 59,8, CI 13,1–271,9, p < 0,0001).

Z této studie tedy vyplývá, že přítomnost proužků obsahujících IgM protilátky proti lipidům v MMM může významně pomoci v identifikaci pacientů, kteří jsou sice JCV pozitivní, ale mají menší riziko rozvoje PML a mohou profitovat z terapie natalizumabem.

(eza)

Zdroj: Villar L., et al. Anti-lipid oligoclonal IgM bands contribute to progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) risk stratification in multiple sclerosis patients treated with natalizumab. Publikováno 4. října 2013 na 29. kongresu the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) v Kodani.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.

Motorická a senzorická odpověď po perkutánní stimulaci tibiálního nervu u pacientů s roztroušenou sklerózou s dysfunkcí dolních močových cest

Stimulace tibiálního nervu je efektivní léčebný postup při dysfunkci dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Dle závěrů studie na 83 pacientech je léčba efektivní, více než 50% zlepšení subjektivních příznaků popisuje 61 % léčených pacientů.

OnabotulinumtoxinA v léčbě spasticity u dospělých

OnabotulinumtoxinA (OBTA) je látka, u které byl ověřen významný přínos v ovlivnění fokální spasticity u dospělých pacientů. Spasticita je dobře známou komplikací řady neurologických poruch či onemocnění, mezi něž patří i roztroušená skleróza. Nedávno publikované výsledky přehledové studie zaměřené na způsoby léčebného použití OBTA (dávkování či distribuce v rámci svalových skupin) u spasticity vycházely ze zhodnocení dříve publikovaných studií.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy